Čerenkovovo záření pomáhá při léčbě radioterapií

- Technologie autor: Lukáš Grygar

Jde o nejoblíbenější barvu kultovního výtvarníka Syda Meada a jev, který ji způsobuje, vynesl svému objeviteli Pavlu Alexejevičovi Čerenkovovi Nobelovu cenu za fyziku. S namodralým zářením se lze setkat v jaderných reaktorech a dobře slouží například v astronomii, kde pomáhá odhalit záludná neutrina.

Modravou záři mají na svědomí nabité částice, „předbíhající“ v daném prostředí pomalejší světlo

Modravou záři mají na svědomí nabité částice, „předbíhající“ v daném prostředí pomalejší světlo, zdroj: Don McCullough

Nově by však tzv. Čerenkovovo záření mohlo najít uplatnění v medicíně. A to konkrétně v radioterapii. Tou dnes léčíme onkologická onemocnění: pomocí ionizačního záření jsou likvidovány zhoubné buňky.

A právě záření Čerenkovovo se ukazuje být ideálním kandidátem pro nasazení i do lékařské praxe. Je totiž, na rodíl od stávajících ozařovacích metod, zcela neinvazivní – při průchodu živou tkání nezpůsobuje její poškození.

Idaho National Laboratory zdroj: Idaho National Laboratory

První experimenty a studie sice rozlišují případy, ve kterých se jev neprojeví v takové míře, aby byl lékaři jakkoli použitelný, ale například v rentgenovém spektru by mohlo Čerenkovovo záření znamenat zásadní posun od dosavadní praxe.

Můžeme tedy předpokládat, že alespoň v oboru radioterapie dojde naplnění nechvalně známý slogan o tom, jak je dobrá je modrá...

Tagy: radioaktivita Čerenkovovo záření onkologie zhoubný nádor

Zdroje: Science 2.0