Galileův posmrtný vzkaz? Zdvižený prostředník!

- Člověk autor: Lukáš Grygar

Jeden z největších vědců v historii celého lidského bádání to vzhledem k době, ve které žil, neměl ani za mák jednoduché. I v případě italského učence ale nakonec platí, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

Ve své době kacířem, dnes jedna z nejdůležitějších postav lidské historie

Ve své době kacířem, dnes jedna z nejdůležitějších postav lidské historie,zdroj: wikipedia

Těch důvodů k smíchu by dnes mohl mít Galileo Galilei hned několik, ale vůbec nejkouzelnější můžete na vlastní oči vidět ve florentském Istituto e Museo di Storia della Scienze, které od roku 2010 nese Galileovo jméno. Dnešní Museo Galileo je vkusným památníkem otce moderní astronomie a v sále číslo sedm vystavuje artefakt, který snad nemůže být výmluvnější: Galileův prostředníček.

Galileův prostředníček

Od svého zesnulého majitele byl oddělen necelých sto let po jeho smrti – 12. března roku 1737, kdy místní antikvář využil příležitosti během přemístění kacířových ostatků do křesťanského hrobu a jako suvenýr ukořistil hned tři prsty, zub a jeden obratel kdysi zneuznaného astronoma, fyzika, matematika a filozofa.

Muzeum samozřejmě stojí za pozornost nejenom kvůli legendárním ostatkům. Budova přetéká celou řadou přístrojů a vynálezů, se kterými Galileo přišel nebo je vylepšil, a pokud se plánujete do Florencie podívat, určitě si návštěvu Museo Galileo nenechte ujít.

Museo Galileo

Morbidní memento, které nám po dávném učenci zůstalo, nicméně působí především jako zemité (útlocitní prominou) FUCK OFF všem, kdo by chtěli stát v cestě poznání. Majitel zdviženého prostředníčku byl inkvizicí donucen ze svých zjištění ohledně uspořádání sluneční soustavy ustoupit, protože neladily s tehdejším dogmatickým výkladem světa, ale pravda si díky Galileovým následovníkům cestu našla.

Tagy: Galileo Galilei

Zdroje: Vlastní