Jsou hurikány s ženskými jmény vražednější?

3. 6. 2014 – 9:00 | Člověk | Lukáš Grygar | Diskuze:

Jsou hurikány s ženskými jmény vražednější?
Astrodome po hurikánu Katrina | zdroj: FEMA

Včera tu byla řeč o hurikánech na Jupiteru, dnes zůstaneme doma na Zemi, kde tým z univerzity v Illinois zjistil, že bouře pojmenované ženskými jmény mají na svědomí trojnásob obětí.

Katrina, Irene, Sandy – dívčí jména, za kterými se ukrývají ničivé tropické cyklóny. V atlantické oblasti jim říkáme hurikány a od roku 1979 dostávají i jména mužská. Možná by ale bylo lepší v tomhle případě genderovou vyváženost vynechat, protože tým kolem doktoranda Kiju Junga dospěl k závěru, že pokud má hurikán ženské jméno, lidé ho podvědomě nevnímají jako takovou hrozbu.

Studie, kterou Jungův tým připravil, zkoumala jednak počty obětí jednotlivých hurikánů, a potom také reakce pokusného vzorku respondentů. Právě na respodentech se ukázalo, že pokud se na ně řítí hypotetický hurikán Alexandr, očekávají silnější bouři než v případě hurikánu Alexandra.

katrina_oko Hurikán Katrina | zdroj: NOAA

Celou studii ale napadl Jeff Lazo z amerického Národního střediska pro výzkum atmosféry. Ten poukazuje především na skutečnost, že díky pozdnímu zavedení mužských jmen mají „ženské“ hurikány logický náskok. V Illinois počítali i s touto variantou – a dospěli k méně dramatickým závěrům.

Jung argumentuje, že rozdělení dat na období před a po nástupu mužských jmen oslabuje statistickou hodnotu celé studie. S tím Lazo souhlasí, ale vztahuje nedostatečná data na celý výzkum: vzhledem k záplavě faktorů, ovlivňujících lidské rozhodování ve chvíli ohrožení, nelze ze stávajících dat jednoduše vybrat jeden určující.

Skeptický vědec nicméně dodává, že celý fenomén rozhodně stojí za další prozkoumání. Pokud by výhružnější jména pro hurikány mohla zachránit životy, žádná další studie nebude zbytečná. Možná by vlastně nebylo od věci vyslyšet rok starou iniciativu, která navrhuje dávat ničivým hurikánům jména politiků, popírajících klimatické změny!

zdroj: YouTube

Nejnovější články