Jsou nejstarší kamenné nástroje dílem 'člověka'?

- Člověk autor: Karolína Lajblová

Archeologové objevili v Keni 3,3 milionů let staré kamenné nástroje. Nález posouvá hranici nejstarších kamenných artefaktů o dalších 700 tisíc let zpátky do minulosti. A protože jsou dokonce starší než první doložený zástupce rodu Homo, není tak úplně jasné, kdo za jejich vytvořením vlastně stojí.

Dokázali si naši dávní předci vyrábět nástroje daleko dřív, než jsme předpokládali?

Dokázali si naši dávní předci vyrábět nástroje daleko dřív, než jsme předpokládali?,zdroj: Ben Sutherland

Nabízí se otázka, zda mohli nástroje používat i jiní zástupci čeledi Hominidae, zahrnující kromě člověka i orangutany, šimpanze a gorily. Lehce opracované kameny šlo použít jako kladiva k rozbíjení rozličných plodů, ale teprve složitěji opracované horniny definovaly použití člověkem.

Donedávna nejstarší kamenné nálezy pocházely z doby před 2,6 miliony let (v Etiopii) a 2,35 miliony (v Keni). Právě v druhé jmenované zemi byl na nedaleké lokalitě nalezen i současný objev, nazývaný dle svého archeologického naleziště Lomekwian.

V oblasti byl v dobách, odpovídajících stejnému časovému rozmezí, přítomen i raný předchůdce člověka, Kenyanthropus platyops, a z podobného období pocházejí také pozůstatky druhu Australopithecus afarensis.

Nature

Víc než obyčejný kámen – důkaz, posouvající naše znalosti,zdroj:Nature

Vzhledem k tomu, jak běžné je používání nástrojů u současných primátů, jako jsou například šimpanzi, nelze vyloučit, že má používání kamene jako nástroje velmi dlouhou historii, datovanou do doby, než se evoluční cesty člověka a opice definitivně rozdělily.

Autoři výzkumu naznačují, že nálezy mohou být dokladem dříve neznámé fáze našeho technologického vývoje. Usuzují tak z rozdílných znaků, které kameny z Lomekwianu nesou: patří mezi ně výrazně větší velikost a méně důmyslné opracování.

Objev představuje nový začátek v archeologickém výzkumu, cílenému na používání kamenných nástrojů, jejich prvotní výskyt mezi primáty, a také na to, jak souvisí s vývojem našeho rodu.

Tagy: pravěk doba kamenná Lomekwian

Zdroje: The Conversation