Jsou nejstarší kamenné nástroje dílem 'člověka'?

1. 6. 2015 – 14:30 | Člověk | Karolína Lajblová | Diskuze:

Jsou nejstarší kamenné nástroje dílem 'člověka'?
Dokázali si naši dávní předci vyrábět nástroje daleko dřív, než jsme předpokládali? | zdroj: Ben Sutherland

Archeologové objevili v Keni 3,3 milionů let staré kamenné nástroje. Nález posouvá hranici nejstarších kamenných artefaktů o dalších 700 tisíc let zpátky do minulosti. A protože jsou dokonce starší než první doložený zástupce rodu Homo, není tak úplně jasné, kdo za jejich vytvořením vlastně stojí.

Nabízí se otázka, zda mohli nástroje používat i jiní zástupci čeledi Hominidae, zahrnující kromě člověka i orangutany, šimpanze a gorily. Lehce opracované kameny šlo použít jako kladiva k rozbíjení rozličných plodů, ale teprve složitěji opracované horniny definovaly použití člověkem.

Donedávna nejstarší kamenné nálezy pocházely z doby před 2,6 miliony let (v Etiopii) a 2,35 miliony (v Keni). Právě v druhé jmenované zemi byl na nedaleké lokalitě nalezen i současný objev, nazývaný dle svého archeologického naleziště Lomekwian.

V oblasti byl v dobách, odpovídajících stejnému časovému rozmezí, přítomen i raný předchůdce člověka, Kenyanthropus platyops, a z podobného období pocházejí také pozůstatky druhu Australopithecus afarensis.

Nature Víc než obyčejný kámen – důkaz, posouvající naše znalosti | zdroj: Nature

Vzhledem k tomu, jak běžné je používání nástrojů u současných primátů, jako jsou například šimpanzi, nelze vyloučit, že má používání kamene jako nástroje velmi dlouhou historii, datovanou do doby, než se evoluční cesty člověka a opice definitivně rozdělily.

Autoři výzkumu naznačují, že nálezy mohou být dokladem dříve neznámé fáze našeho technologického vývoje. Usuzují tak z rozdílných znaků, které kameny z Lomekwianu nesou: patří mezi ně výrazně větší velikost a méně důmyslné opracování.

Objev představuje nový začátek v archeologickém výzkumu, cílenému na používání kamenných nástrojů, jejich prvotní výskyt mezi primáty, a také na to, jak souvisí s vývojem našeho rodu.

Zdroje:

Nejnovější články