Online seznamky mění strukturu lidské společnosti

8. 11. 2017 – 17:30 | Člověk | Ladislav Loukota | Diskuze:

Online seznamky mění strukturu lidské společnosti
Ilustrační snímek | zdroj: ThinkStock

Od spuštění první velké internetové seznamky Match.com letos uplynulo 22 let. Existuje tedy už celá jedna generace, která s randěním po internetu přišla více či méně do styku. Mnozí on-line seznamkám přisuzovali zhoubný vliv na mezilidské vztahy, výzkumníci z Essexu a Vídně však přinesli statistické údaje naznačující opak. Seznamky dost možná mění strukturu lidské společnosti doposud nepoznaným, ale pozitivním způsobem.

Jste-li zadaní, zkuste si odpovědět na jednoduchou otázku – jak jste poznali svého partnera? Existuje velká šance, že jde o někoho, koho jste poprvé potkali v práci či ve škole, popřípadě vás s ním či s ní nejprve seznámil váš kamarád či kolega. 

Lidské sociální sítě stojí na podobném druhu "networkingu" odpradávna – abychom někoho poznali, v drtivé většině případů nám jej někdo (cíleně či necíleně) představí. K náhodnému setkání bez "prostředníka", které vede k pevnému vztahu, dochází výrazně méně často. Ve výsledku má podobný způsob dominantního utváření vztahů vliv na řetězec lidských vztahů. Výsledek je vidět globálně. 

Přátelé přátel přátel přátel

Jak to? Možná jste už slyšeli o teorii Šesti stupňů odloučení (Six degrees of separation), která tvrdí, že dva lidi kdekoliv na planetě lze spojit přes šestici jejich přátel (potažmo přátel jejich přátel, a poté přátel přátel jejich přátel a tak dále).

Jinými slovy, pokud si nakreslíte hypotetickou síť mezilidských vztahů na celé planetě, od vás třeba k mongolskému pastevci či indickému farmáři byste se mohli dostat přes šestici kontaktů lidí kdesi mezi vámi. Například když vy najdete jednoho svého známého v Rusku, ten se zeptá svého známého žijícího na Sibiři, ten bude mít známého žijícího ve střední Asii a ten již ukáže cestu směrem ke hledanému pastevci nebo na indickou farmu. 

Paralelní skupinky propojené jen minimálně

Tak se alespoň praví v této starší tezi. Reálné výzkumy jako experimenty Stanleyho Milgrama z konce 60. let či Duncana Wattse ukázaly, že občas je nutno jít daleko za onu teoretickou šestici – a občas je nalezení spojení nemožné zcela. V případě úspěšného propojení dvou lidí na Zemi ale v zásadě potvrdily, že průměrný počet nezbytných kontaktů se v globalizovaném světě skutečně pohybuje kolem počtu šesti lidí. 

Ukázalo se ovšem rovněž, že valná většina našich vztahů se nachází ve shlucích skupin přátel, které jsou s dalšími shluky jiných skupin přátel spojeny jenom slabě a spíše nahodile. Nejsme jednou velkou globální pavučinou vztahů – spíše množinou menších pavučin, které se nacházejí vedle sebe a společně jsou spojeny jenom jedním či dvěma vlákny.

Šest stupňů separace mělo ilustrovat, jak se svět zmenšuje. V reálu však co do majority vztahů stále žijeme velmi lokálně. 

Tedy alespoň doposud – právě on-line seznamky totiž podle aktuálního modelu vztahů začínají tuto síť mezilidských kontaktů přepisovat. Poprvé v historii se díky nim umí velký počet lidí při navazování vztahů obejít bez kamarádů jejich kamarádů.

Manželství, která odstartoval internet

Model ekonomů Josue Ortegy z univerzity v Essexu a Philippa Hergoviche z Vídeňské univerzity ukazuje, že obliba on-line seznamek prudce roste, což má právě nečekaný vliv na vztahovou konektivitu.

"Lidé, kteří se potkají na internetu, jsou často naprostí cizinci," píší autoři ve své publikaci. Platí to jak pro heterosexuální páry, u nichž se od roku 2000 staly on-line seznamky druhým nejčastějším způsobem setkávání (těsně po "seznámení přes kamaráda"), tak i pro homosexuální – tam on-line seznámení zprostředkovalo 70 procent všech navázaných vztahů. 

online_dating_trends zdroj: Josue Ortega/University of Essex, Philipp Hergovich/University of Vienna

Nejde přitom rozhodně jenom o vztahy na jednu noc. Ve Spojených státech bylo kolem pěti procent manželství uzavřeno u dvou lidí, kteří se seznámili přes internet, patnáct procent Američanů služeb on-line seznamky v nějaké fázi života využila.

Možná nejde o vysoká čísla, ale ty největší on-line seznamky jako Tinder fungují teprve pár let. Navíc v populaci 60 milionů vdaných a ženatých Američanů jsou tři miliony vzešlé z internetu již trochu jinak znějícím numerem. Nezdá se přitom, že by trend měl upadat, spíše naopak – model vědců ukazuje, že vztahů uzavřených přes přátele dlouhodobě ubývá. 

Manželství napříč rasami a sociálními vrstvami

Neznamená to, že se staré způsoby seznamování blíží na pokraj vyhubení, například čtvrtina svazků stále vzniká v barech, kde se rovněž často setkávají cizinci. Podle studie však bude mít internet dlouhodobě významný vliv na mezirasové svazky a sociální integraci. 

Analýza upozorňuje, že je již dnes ve Spojených státech vidět rychlejší nárůst mezirasových manželství, než by bylo možné jinak vysvětlit běžnými trendy. Předpokládá se proto, že za nárůst můžou právě on-line seznamky.

V dlouhodobém měřítku dalších dekád předpokládají Ortega a Hergovich i další nárůst sociální integrace, jak se budou seznamovat lidé různých názorů i sociálních vrstev. Závěrem jejich analýzy je, že on-line seznamky již dnes mění strukturu lidských svazků – jde však teprve o počátek další homogenizace společnosti. Trend přitom vnímají veskrze pozitivně. 

Samozřejmě platí, že výzkum Ortegy a Hergoviche nelze ani zveličovat. Oba odborníci především vytvořili model odpovídající reálným datům, na němž predikují budoucí trendy. Jejich studie na tvrdých datech nepotvrzuje, že nárůst mezirasových manželství je skutečně daný internetem (ačkoliv je v souladu s touto hypotézou), a zabývá se zejména americkým kontextem. 

Přesto jde o pozoruhodný příspěvek k tomu, jak se o internetu a on-line seznamkách často mluví. Doposud totiž mnozí vnímali spíše jejich negativní stránku. Například ještě před šesti lety se na stránkách britského deníku The Guardian objevil sloupek věnovaný tomu, jak seznamky erodují vztahy a mění randění na komoditu, kterou si lze snadno pořídit a snadno zahodit.

Nyní se zdá, že proměna vztahů v éře internetu zřejmě nebude pohromou, za jakou ji mnozí mají. 

Studii přinesl MIT Technology Review.

Zdroje:
Vlastní, MIT Technology Review

Nejnovější články