Vědci potvrdili nový druh chemické vazby

30. 1. 2015 – 20:45 | Vesmír | Lukáš Grygar | Diskuze:

Vědci potvrdili nový druh chemické vazby
Exotické atomy nepřestávají ukrývat řadu překvapivých vlastností | zdroj: tisková zpráva

Už přes čtvrt století visela ve vzduchu – nebo lépe řečeno v urychlovači částic – otázka, proč se reakce mezi bromem a exotickým atomem, kterému říkáme muonium, vzpírá chemickým zvyklostem. Při zahřívání totiž jejich vzájemná reakce zpomalovala. A to se v chemii nedělá!

Nedávno jsme tu v článku o prachových dunách na kometě zmiňovali tzv. van der Waalsovy síly a vida, tento týden k nám dorazilo definitivní potvrzení existence nového druhu chemické vazby, který má na svědomí právě nestandardní chování mezi těžkými a lehkými atomy.

Tuto vazbu poprvé naťukl Donald Fleming, chemik z Univerzity v Britské Kolumbii. Při svých pokusech navázal na teorii, předpokládající vznik vibračního svazku, ve kterém lehčí atom kmitá mezi dvěma těžšími. Přesně takové brikule vyváděl atom zmiňovaného muonia, ale očím dobové vědy zůstávalo jeho chování skryto.

Wiley Online Library zdroj: Wiley Online Library

Původní pozorování tehdy ještě nepopsaného jevu proběhla už koncem 80. let, ale na to, aby chemici záhadu rozlouskli, scházely akurátní přístroje. Ty už dnes máme a tak se týmu Jörna Manze ze Svobodné univerzity v Berlíně a také univerzity v čínském Šan-si podařilo teoretickou vazbu spočítat a předvést v celé její chemické kráse.

Wiley Online Library zdroj: Wiley Online Library

Jde sice o vazbu velice specifickou, protože muonium není jen tak ledajaký atom, ale i taková se v oboru samozřejmě počítá. Co přesně její objev přinese, to zůstává nikoli ve hvězdách, ale v laboratořích, kde dobře poslouží dalšímu rozvoji nejenom kvantové chemie, ale i částicové fyziky.

Zdroje:
Scientific American

Nejnovější články