Čím větší genderová rovnost, tím méně jedí ženy maso

2. 7. 2024 – 14:35 | Člověk | Radek Chlup | Diskuze:

Čím větší genderová rovnost, tím méně jedí ženy maso
Je maso hlavně pochoutkou mužů? | zdroj: Pixabay

Muži i ženy v bohatších státech sledují osobní preference ve stravování více než ve státech chudších, ukázala studie. 

Muži v rozvinutějších ekonomikách s vyšší úrovní genderové rovnosti jedí maso častěji než ženy a naopak. Čím větší rovnost mezi oběma pohlavími a možnost vlastní volby, tím více byl tento trend patrný, píšou vědci v časopise Scientific Reports.

Christopher Hopwood, profesor psychologie na Curyšské univerzitě ve Švýcarsku, si nedávno položil otázku: Proč mají muži téměř všude tendenci jíst maso častěji než ženy? A co kdyby se mezi „masožravci" zmenšila genderová propast? 

Aby Hopwood na svou otázku odpověděl, shromáždil data z průzkumu, jehož se před třemi lety zúčastnilo 21 tisíc dobrovolníků z 23 zemí světa, píše server U.S. News & World Report. Studie zahrnovala Severní a Jižní Ameriku, Evropu a Asii.

Jeho tým mezi sebou srovnával země s různou úrovní sociálního a ekonomického rozvoje, dovysvětlil web Futurity. Měřil průměrnou délku života a školní docházky, hrubý národní důchod a úroveň genderové rovnosti.

Genderovou rovnost hodnotil podle ekonomické participace, dosaženého vzdělání, politického zmocnění a zdraví s maximální délkou dožití. Jak se dalo očekávat, celková spotřeba masa rostla s průměrnou úrovní příjmů.

Možnost volby

To dává smysl, jelikož je maso mnohem dražší než rostlinná strava. Zarážející ovšem bylo, že propast ve spotřebě masa mezi muži a ženami rostla, jak se zacelovala ta mezi oběma pohlavími. Čím větší genderová rovnost, tím jedli muži maso více a ženy méně.

„Rozdíly ve spotřebě masa mezi muži a ženami byly větší v zemích s vyšší úrovní rovnosti mezi pohlavími a sociálního a ekonomického rozvoje. Největší rozdíly jsme pozorovali v Německu, Argentině, Polsku a ve Spojením království,“ napsal Hopwood.

Pozorovaný trend nebyl zaznamenán v Číně, Indii a Indonésii. Vědci došli k závěru, že v bohatších zemích s větší mírou pohlavní rovnosti nehrají ceny potravin takovou roli jako spotřební chování mužů a žen – tedy sledování osobních preferencí.

Ženy tedy nemají o maso zájem jako muži. „Vyšší úroveň genderové rovnosti a rozvoje může ženám poskytnout větší svobodu rozhodnout se jíst maso méně často a mužům může umožnit jíst maso častěji,“ uzavírá Hopwood.

Masný trh přispívá ke globálnímu oteplování. Dnes jsou populární rostlinné alternativy a na scénu přichází kultivované maso (laboratorní). Snaha redukovat spotřebu masa by měla být zacílena hlavně na muže, doporučuje studie. 

Zdroje:
U.S. News & World Report

Nejnovější články