Články s tagem: freony

Příroda

Ozonová vrstva nabývá díky regulacím opět na síle

Má to cenu? Má to cenu! Mnoha lidem není cizí odmítat veškeré snahy o nápravu věcí jako zbytečnou námahu. Někdo se tím vymlouvá na svou vlastní pohodlnost, jiní upřímně nevěří, že náprava je možná. Ale v případě ozónové díry se lidstvu začíná pozitivně vracet jedna konkrétní, rozumná dohoda.