Články s tagem: Jan Křtitel

Člověk

Nalezeno místo, kde se rozhodlo o stětí světce, který křtil Ježíše

Archeologové jsou přesvědčeni, že nalezli místo, odkud vydal římský panovník Herodes Antipas příkaz setnout hlavu Janu Křtiteli – světci, který podle bible předpověděl příchod Vykupitele (Ježíše) a také ho pokřtil.