Nalezeno místo, kde se rozhodlo o stětí světce, který křtil Ježíše

7. 1. 2021 – 9:24 | Člověk | Pavel Jégl | Diskuze:

Nalezeno místo, kde se rozhodlo o stětí světce, který křtil Ježíše
Tento výklenek je pozůstatkem trůnu krále Heroda Antipase. Z něj mohl panovník rozhodnout o popravě Jana Křtitele. | zdroj: Győző Vörös

Archeologové jsou přesvědčeni, že nalezli místo, odkud vydal římský panovník Herodes Antipas příkaz setnout hlavu Janu Křtiteli – světci, který podle bible předpověděl příchod Vykupitele (Ježíše) a také ho pokřtil.

Místo leží v někdejší pevnosti Macheront na východní straně Mrtvého moře v Jordánsku, kde římský vládce oblasti žil. Vykopávky, na jejichž základě archeologové vynesli závěr o objevu, tam vedl maďarský archeolog Győző Vörös.

Hlava pro krásnou Salome

Jan Křtitel, který je v Česku patronem mnoha kostelů i řádových chrámů benediktinů, byl oblíbeným kazatelem. Přicházelo za ním mnoho lidí, které křtil v řece Jordánu.

V jednom ze svých kázání kritizoval Heroda, vládce Galileje a Pereje, i jeho druhou manželku Herodiadu za nemravný život. Herodes, kterému byla Janova obliba u obyvatel trnem v oku, ho za to dal v Macherontu vsadit do vězení.

5RB9c5gDMCiCCQ6EY8dba4-1378-80 Rekonstrukce citadely Macheront, která se nacházela na území dnešního Jordánska. | zdroj: Győző Vörös

Herodiada však chtěla víc – Janovu hlavu. A dokázala využít příhodné situace.

Její dcera z prvního manželství Salome jednou zatančila na Herodově hostině. Vládce byl z jejího půvabu tak okouzlen, že jí za další tanec slíbil cokoli, o co požádá. A Herodiada ji přemluvila, aby tanec slíbila pod podmínkou, že jí Herodes dodá Křtitelovu hlavu na stříbrném podnosu.

Herodes vyhověl. Dal Jana Křtitele setnout a jeho hlavu doručil tak, jak si dívka přála.

Trůn, kde seděl vladař

Vörösův tým v citadele odkryl základy nádvoří, kde podle pověsti tančila Salome při oslavě Herodových narozenin. Ukázalo se, že nádvoří bylo propojeno se zastřešenou apsidou – půlkruhovou nikou. Právě ta je podle uznávaného maďarského akademika místem, kde měl Herodes trůn. Tam přijímal návštěvy, z něj sledoval tanec Salome a z něj také nejspíš vydal příkaz k popravě Jana Křtitele.

mxsWNFwoMYMAPTDJavQUDo Rekonstrukce nádvoří, na kterém tančila Salome. | zdroj: Győző Vörös

"Během našich vykopávek jsme upřesnili mnoho dřívějších rekonstrukcí tohoto místa známých z antických a středověkých maleb, například z florentské křtitelnice," řekl Vörös izraelskému deníku Haarec.

Vykopávky na biblickém místě byly zahájeny v roce 1968. Zprvu je vedli američtí baptisté, poté italští františkáni. Maďaři nastoupili do oblasti v roce 2008.

Maďarský tým práce na místě pevnosti nekončí. "Jsme přesvědčeni, že se nám podaří odkrýt další dějství tohoto biblického dramatu," sdělil archeolog Vörös.

Archeologové pokračují ve vykopávkách na místě, kde podle předpokladů badatelů byl Jan se svými žáky vězněn. Žáci po popravě svého učitele patrně pochovali jeho ostatky. Zatím není známo, kde.

Hlava Jana Křtitele však byla odvezena, uložena a uctívána v kapli byzantských císařů v Konstantinopoli. Potom se dostala k francouzskému králi Ludvíkovi IX. Svatému, který ji vystavil ve své kapli. Z relikvie byly oddělovány částečky jako dary evropským panovníkům. Některé ostatky svatého Jana Křtitele jsou uloženy také v relikviáři svatého Maura na zámku v Bečově nad Teplou.

profimedia-0327944225 Salome s hlavou Jana Křtitele. | zdroj: Profimedia

Zdroje:
Haarec, Science Alert

Nejnovější články