Články s tagem: sebeuvědomění

Technologie

Úsvit nové éry? Robot prošel testem sebeuvědomění

Začneme zeširoka: představte si království, kde se v nouzi nejvyšší král rozhodl najmout rádce. Zařekl se ale, že to musí být ta nejmoudřejší osoba v celém království. Poddaní k němu přivedli hned tři mudrce.