Články s tagem: wikipedie

Člověk

Víkendová přednáška: Stinné stránky Wikipedie

Wikipedii denně čtou a editují miliony lidí a je proto přirozeně středem pozornosti vlád a korporací. Protože ale nemá žádného šéfredaktora, je obtížné ji cenzurovat nebo uplatit. Tato otevřenost bývá nicméně Wikipedii i na překážku.