Víkendová přednáška: Stinné stránky Wikipedie

- Člověk autor: Lukáš Grygar

Wikipedii denně čtou a editují miliony lidí a je proto přirozeně středem pozornosti vlád a korporací. Protože ale nemá žádného šéfredaktora, je obtížné ji cenzurovat nebo uplatit. Tato otevřenost bývá nicméně Wikipedii i na překážku.

Encyklopedie, do které může přispívat kdokoli, patří mezi jeden z divů informačního světa

Encyklopedie, do které může přispívat kdokoli, patří mezi jeden z divů informačního světa,zdroj: wikipedia

Její redaktoři se totiž musí zvládnout domluvit a pro přebíraný obsah platí přísnější kritéria než je na internetu běžné. Přednáška Marka Blahuše, absolventa Fakulty Informatiky Masarykovy univerzity a zkušeného wikipedisty, poskytne v rychlém sledu přehled vybraných úsměvných i vážných kauz týkajících se této unikátní encyklopedie.

Tagy: cenzura internet přednáška wikipedie

Zdroje: SlidesLive