Hypotéza egyptských fyziků zpochybňuje velký třesk

11. 2. 2015 – 15:30 | Vesmír | Lukáš Grygar | Diskuze:

Hypotéza egyptských fyziků zpochybňuje velký třesk
Stál na začátku našeho vesmíru gigantický výbuch, nebo tu byl vesmír odjakživa? | zdroj: Pixabay

Velký třesk, anglicky Big Bang, je už desítky let nejuznávanější teorií, popisující vznik vesmíru. Věda ale nestojí na místě a naopak se vyvíjí. Jak s teorií velkého třesku zamíchaly nové poznatky z kvantové mechaniky?

Jediný bod, ve kterém je nepředstavitelným způsobem zhuštěná hmota a PRÁSK!, máme tu vesmír, kynoucí během miliard let do podoby, v jaké ho pozorujeme dnes. Tohle je v kostce proces, který věda nazývá velkým třeskem, a vysvětluje jím, jak vesmír vznikl.

Z otázek, které člověka v souvislosti s velkým třeskem napadají, jde závrať: odkud se ta hmota vzala? Co bylo před velkým třeskem? Co ho způsobilo? Když vezmeze v potaz, že s třeskem začal i samotný čas, minimálně druhá otázka padá – bez existujícího času nemůže existovat ani žádné „před“...

Velký třesk zdroj: wikipedia

Takovému uvažování se lidský mozek pochopitelně vzpouzí, protože na něj není stavěný. Co když by ale šlo existenci vesmíru vysvětlit i bez velkého třesku? O něco takového se pokusili vědci z univerzity v egyptské Banze, vycházející z práce teoretického fyzika David Bohma.

Startovním bodem jejich snažení byly nové poznatky z kvantové fyziky a jejich aplikace na Einsteinovu teorii obecné relativity. Rovnice, které taková legrace obnáší, jsou pochopitelně vysoce komplikované, ale když to vezmeme hodně zjednodušeně, šlo v podstatě o nahrazení principů klasické geodézie kvantovou mechanikou.

To znamená, že trajektorie částic, počítané s přihlédnutím ke gravitaci, byly nově odvozeny od kvantových zákonitostí, kdy se částice chovají krajně nezpůsobně. Co po vypočítání takto upravených rovnic dostaneme? Vesmír, který se obejde bez velkého třesku!

Velký třesk zdroj: tisková zpráva

Z hlediska kosmologie fungují výše uvedné úpravy jako kosmologická konstanta, zaručující nekonečný vesmír o konečné velikosti. Závěry rovnic, do kterých tuto konstantu zasadíme, jsou elegantní především v tom, jak se obejdou bez temné energie, se kterou zatím pracuje teorie velkého třesku.

Tu ale podporují důkazy: například záření kosmického pozadí, v podstatě dohasínající teplo teorií předpokládaného třesku. A právě důkazy nové hypotéze naopak scházejí. Už teď ale představuje inspirativní nahlédnutí vůbec největší otázky, jejíž odpověď nepřestává kosmologie usilovně hledat.

Zdroje:

Nejnovější články