Kokain škodí víc, než jste si mysleli

22. 9. 2019 – 14:55 | Člověk | Pavel Pešek | Diskuze:

Kokain škodí víc, než jste si mysleli
Al Pacino jako Carlos Montana s nosem v kokainu | zdroj: Profimedia

Závislost na kokainu se tradičně považuje za problém nervové soustavy. Nový výzkum mimo jiné prokazuje, že droga narušuje rovnováhu střev.

Kokain navozuje pocit štěstí a motivace. Z neurologického pohledu působí na několik neurotransmiterů - látek, které přenášejí vzruchy - a ovlivňuje část nervového systému, která je za tyto pocity zodpovědná.

Studium vlivu kokainu na lidské zdraví je důležité i z toho důvodu, že v současnosti se odhaduje, že na této droze je závislých skoro 23 milionů lidí.

Lidé závislí na kokainu jsou často podvyživení a mají špatný zdravotní stav střev. Nedávno vyšla řada studií zabývajících se propojením střevního mikrobiomu (mikroorganismy, které žijí v trávicí soustavě), nervové soustavy a psychiky.

Těmito studiemi byla inspirována i nová studie, která studovala vliv kokainu na střevní mikrobiom, střeva myší a kultury myších střevních buněk.

Kokain mění složení střevní mikroflóry

Studie měla několik částí. Jedna porovnávala bakteriální mikrobioty (bakteriální osídlení) myších exkrementů a koncových částí střev u myší, které dostávaly sedm dní kokain a myší, které místo kokainu dostávaly řídký roztok soli.

  profimedia-0123293610cocaine Kokain se v Česku užívá především šňupáním | zdroj: Profimedia

 Kokain změnil mikrobiální osídlení myších střev a exkrementů. Myši z experimentální skupiny měly snížené početnosti několika bakteriálních rodů. Všechny tyto rody jsou výjimečné tím, že jde o bakterie produkující mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které jsou jak u myší, tak u lidí hlavní zdroj výživy buněk krycí střevní tkáně.

Kokain přispívá k tvorbě prozánětlivého prostředí ve střevech

Podávání kokainu vedlo k poškození střevní rovnováhy a k vyšší produkci látek signalizujících záněty.

Kokain zvyšuje propustnost střevní stěny

Další část studie se zabývala možným vlivem kokainu na propustnost střevní bariéry. Střevní bariéra je přechod mezi obsahem střeva a střevním epitelem (krycí tkání).

Správně fungující střevní bariéra umožňuje příjem živin z potravy a zároveň brání průchodu patogenů a toxických látek.

Kokain zvýšil propustnost střevní stěny. Zvýšená propustnost střevních stěn byla pozorována i u živých myší, pomocí speciálních barviv. Po podání barvy v potravě se měřilo, kolik barvy se dostalo do krve myší.

Studium ribonukleových kyselin, které umožňuje vyhodnotit, které geny se přepisují na proteiny, ukázalo, že kokain vyvolává mimo jiné zvýšenou tvorbu proteinu claudin 2. Ten tvoří póry v buněčných membránách, které umožňují průchod vody a kationtů přes membrány.

Vzniknou nové terapie

O tom, že drogy jsou špatné pro naše zdraví, patrně nikdo nepochybuje. Popsaná studie navíc ukazuje, že drogy, přinejmenším kokain, jsou špatné i pro naší střevní mikroflóru.

Shrnuto, že kokain vyvolává změnu střevní mikrobioty, mění střevní prostředí na prozánětlivé a mění vlastnosti střevní bariéry.

Zatím nelze říct, nakolik jsou tyto jevy vzájemně propojené. Popisovaná studie nicméně představuje slibný začátek pro návrh nových terapií pro lidi, kteří užívali nebo stále užívají kokain. S léčbou závislosti budou v budoucnu možná pomáhat probiotika.

Spojitost vlivu kokainu na střeva a mikrobiomu, lze předpokládat. Starší studie například ukázaly větší citlivost na kokain u myší, jejichž mikrobiota byla narušena pomocí antibiotik.

Podávání zmíněných mastných kyselin s krátkými řetězci, pak u takových myší zeslabilo změny chování vyvolané kokainem.

Chivero E. T., Ahmad R., Thangaraj A., Periyasmy P., Kumar B., Kroeger E., Feng D., Guo M-L., Roy S., Dhawan P., Singh A. B., Buch S. (2019). Cocaine induces inflammatory gut milieu by compromisinf the mucosal barrier integrity and altering the gut microbiota colonization. Scientific Reports 9: Article number: 12187. https://www.nature.com/articles/s41598-019-48428-2

-------

A úplně nakonec: Žádné varování, ale hudební lahůdka v podání kytarového mága Erika Claptona.

zdroj: YouTube

Nejnovější články