Lidé s 'nulkou' častěji umírají při nehodách. Proč, zatím nevíme

12. 5. 2018 – 17:55 | Člověk | Ladislav Loukota | Diskuze:

Lidé s 'nulkou' častěji umírají při nehodách. Proč, zatím nevíme
Ilustrační snímek | zdroj: ThinkStock

Krevní typ 0 má díky svým skoro univerzální transfúzních schopnostem velmi dobrou pověst. Nová japonská studie však hrozí jejím pošramocením. Statistická analýza vážných poranění totiž odhalila, že "nulkaři" mají zřejmě vyšší riziko vlastního vykrvácení. Studium problému je ovšem teprve na svém počátku. 

"Ztráta krve je hlavní příčinou úmrtí u pacientů s těžkým traumatem, ale studie týkající se vztahu mezi různými typy krve a rizikem smrti traumatu jsou stále vzácné," vysvětluje Wataru Takayama z nemocnice Tokijské lékařské a zubní univerzity důvod svého zaměření na rozdíly mezi krevními skupinami. 

Se svým týmem analyzoval 901 případů pacientů s velmi těžkým poraněním a krvácením, které přijala dvojice nemocnic mezi lety 2013 až 2016. Jednalo se případy, u nichž byla vysoká šance smrti či trvalého poškození.

Data nakonec naznačila, že jejich zájem o "nulkaře" nebyl bezvýznamný - zatímco pacientů s krevním typem 0 podlehli svým zraněním ve 28 procentech případů, pacient se zbylými zraněními pouze v 11 procentech. Takový rozdíl nedává šanci statistické chyby. 

Proč tomu tak je, zatím není jasné - japonská práce studovala pouze statistická data, nikoliv mechanismy v pozadí. Sami autoři studie ale připomínají, že již starší práce naznačily jisté rozdíly mezi krevními skupinami. Ty mohou mít přímé klinické důsledky.

Především se v minulosti ukázalo, že pacienti s krevní skupinou 0 mají o 25 až 30 procent nižší hladinu glykoproteinu ovlivňujícího srážlivost, tzv. Willebrandova faktoru. Ten hraje rozhodující roli v zastavování krvácení skrze ovlivňování přilnutí krevních destiček k poškozeným cévním stěnám. 

To může v důsledku zřejmě zvyšovat i riziko vykrvácení. 

Korelace vs. kauzalita

Pokud patříte mezi "nulkaře", pak je především třeba říct, že není důvod k přílišné panice - jedna studie ještě nic neznamená. Teprve pokud potvrdí japonské závěry další výzkum, bude třeba situaci věnovat zvýšenou pozornost. Ani v takovém případě ale nemusí horší srážlivost v případě krvácení situace nutně znamenat prokletí krevního typu 0. 

Korelace mezi dvěma jevy (v tomto případě mortalitou vážných zranění a typem krve) totiž ještě neznamená nutně kauzalitu. Nejlogičtější spojnice mezi oběma jevy - tedy, že se krevní typ nula hůře sráží - nemusí být nutně ten nejsprávnější závěr. Představit si lze celou baterii dalších potenciálních potíží včetně těch nepřímých. 

Pokud však následné studie nevýhody krevního typu 0 potvrdí a vypátrají příčiny v pozadí, bude to znamenat pozoruhodné rozšíření našeho povědomí o lidském těle. V praxi by se mohla pacientům s krevním typem 0 na pohotovosti dostat i zvýšené pozornosti lékařů, snad podpořené látkami zvyšujícími srážlivost. To však odhalí až budoucí výzkum. 

Autoři publikovali svou studii v Critical Care.

Nejnovější články