Nalezena protilátka, která brání koronaviru mutovat. Testovali ji čeští vědci

26. 1. 2021 – 12:03 | Technologie | Nedd.cz | Diskuze:

Nalezena protilátka, která brání koronaviru mutovat. Testovali ji čeští vědci
Ilustrace koronaviru, který v těle hostitele zmutoval (z červeného na modrý). | zdroj: Profimedia

Čeští vědci otestovali novou protilátku, která účinně chrání před různými variantami koronaviru SARS-CoV-2. Co víc, zabraňuje viru, aby mutoval a stával se odolným vůči léčbě.

Protilátku vyvinuli švýcarští výzkumníci z biomedicínského ústavu v Bellinzoně. Jejich čeští spolupracovníci z Biologického centra Akademie věd a Českého centra pro fenogenomiku ověřovali účinnost protilátky v preklinické studii na myších.

Pro vývoj nové látky použili švýcarští vědci protilátky od pacientů, kteří prodělali covid.

Léčba založená na podávání protilátek je však účinná pouze tehdy, když jsou splněny dvě podmínky:

● Protilátka zabírá proti právě se vyskytujícím variantám viru

● Protilátka brání virovým mutacím, které mohou zvyšovat odolnost viru.

"Problém jsme vyřešili spojením dvou přirozených protilátek do jedné molekuly zvané bispecifická protilátka, která cílí na dvě různá virová místa současně," cituje web biologického centra Luku Varaniho, vedoucího týmu ze švýcarského institutu.

Právě zacílení na dvě nezávislá místa ve struktuře viru představuje inovaci, která znemožňuje viru vyvíjet si rezistenci proti léčbě, podobně jako se to stává například u bakterií, které získávají schopnost odolávat používaným antibiotikům.

"I když virus může mutovat a vyhnout se tak útoku jedné protilátky, prokázali jsme, že nedokáže uniknout dvojitému působení naší bispecifické molekuly," vysvětluje Varani.

Bispecifická protilátka cz verze image uu Obrázek viru SARS-CoV-2 a nově vyvinuté protilátky. | zdroj: Institute for Research in Biomedicine

Pomocí počítačových simulací vědci molekulu zdokonalili pro laboratorní testy preklinické studie.

Studii prováděli čeští odborníci od listopadu v českobudějovických laboratořích biologického centra na laboratorních myších. Tito hlodavci byli upraveni k tomu, aby vykazovali vysokou citlivost na infekci koronavirovými částicemi.

Výsledkem je poznatek, že bispecifická protilátka účinně zneškodňuje koronavirus SARS-CoV-2 i jeho varianty, včetně britské mutace.

Kombinovaná účinnost a celková charakteristika tak z nové protilátky dělá ideálního kandidáta pro klinickou studii u lidí, která by měla následovat po studii na myších.

covid19_plicni_tkan Myší model na infekci Covid-19 vytvořený v Českém centru pro fenogenomiku (vlevo) reaguje na infekci Sars-Cov-2 těžkým průběhem nemoci, kdy je zasažena velká část plicní tkáně. Proto je fascinujicí efekt léčebných protilátek vyvinutých švýcarskými vědci, kdy myši nakažené Sars-Cov-2 odolaly infekci a měly jen minimálně poškozené plíce (vpravo). | zdroj: Zdroj: České centrum pro fenogenomiku/ÚMG AV ČR/BIOCEV

Na webu biologického centra se píše, že švýcarská protilátka může nejen podpořit léčbu pacienta se slabou imunitní odpovědí, ale zároveň je schopna fungovat jako prevence.

Daniel Růžek který vedl preklinické testování protilátek, k tomu píše: "Ve zvířecím modelu poskytuje jediná injekce bispecifické protilátky okamžitou ochranu před onemocněním, která může trvat týdny nebo měsíce. Protilátka účinně snižuje virovou zátěž v plicích a zmírňuje zánět."

___________________________

Pod čarou: Ke studii švýcarských a českých biologů se patří dodat, že bispecifické protilátky mohou pomoci, nemohou však beze zbytku nahradit očkování proti covidu, protože působí mnohem kratší dobu.

Zdroje:
bc.cas.cz

Nejnovější články