Pacienti po léčbě rakoviny viděli v noci (záhada vysvětlena)

14. 2. 2020 – 5:59 | Člověk | Radek Chlup | Diskuze:

Pacienti po léčbě rakoviny viděli v noci (záhada vysvětlena)
Pacienti viděli jako sovy | zdroj: Profimedia

Příčinu této nadlidské schopnosti odhalili lékaři pomocí molekulární simulace na počítačích.

Medicína se v léčbě rakoviny posouvá vpřed. Lékaři používají škálu metod k léčbě zhoubných nádorů. Jedna však má zvláštní vedlejší účinek. Někteří pacienti jsou po ní schopni nočního vidění. Vidí siluety lidí a obrysy předmětů v podmínkách, ve kterých by normální člověk neviděl více než tmu.

Za nočním viděním je…

Fotodynamická terapie je metoda, která se nejčastěji používá při léčbě zatvrdnutí či otoku tkáně (tumor). V průběhu této léčby se aplikují fotosenzitivní látky, které se hromadí v nádorových buňkách. Po ozáření světlem určitého spektra tyto buňky odumírají.

Pacienti, kteří tuto léčbu podstoupí, často vykazují abnormální schopnost vidět ve tmě. Mohou sledovat siluety lidí a obrysy předmětů.

Podle vědců z francouzské Lorraine University za vším stojí rodopsin – zrakový pigment, který máme v sítnici. Rodopsin reaguje na fotosenzitivní látku chlorin e6, která je zahrnuta právě ve fotodynamické léčbě.

Nebílkovinnou složkou rodopsinu je retinal. Reaguje na světlo (viditelné světlo, nikoliv infračervené světlo) a vysílá do mozku elektrické signály. Představuje základní molekulární princip vidění. Funkční je ale pouze za světla, ve tmě nedochází se signály nepřenáší, proto ve tmě nic nevidíme.

Ve studii, která zahrnovala složité chemické výpočty a molekulární simulace, experti dokázali, že retinal se může aktivovat s pomocí kombinace infračerveného světla a chlorinu. Díky tomu se pak ve tmě sítnice chová stejně jako při viditelném světle.

Pomůže objev léčit zrak?

Výzkum trval několik měsíců a vědci pomocí výkonných počítačů provedli miliony výpočtů, než se jim podařilo najít přesný model chemické reakce, která by tento jev vysvětlila. Samotná reakce přitom trvá jen několik nanosekund.

"Naše simulace vysvětlují nárůst ostrosti zraku ve tmě," potvrdil výpočty chemik Antonio Monari z Univerzity Lorraine.

Vědci se teď zabývají tím, jak by se zmíněná chemická reakce dala využít pro léčbu vad zraku, slepoty anebo přecitlivělosti na světlo.

Zdroje:
Journal of Physical Chemistry Letters

Nejnovější články