Přátelství mezi hyenami se obejde bez Facebooku

3. 6. 2015 – 13:30 | Příroda | Karolína Lajblová | Diskuze:

Přátelství mezi hyenami se obejde bez Facebooku
Teď půjdu a olajkuju támhletu mršinu! | zdroj: Rohit Varma

Pro člověka věc přirozená a samozřejmá, pro afrického dravce věc minimálně pozoruhodná. A nemluvíme jen o sociálních sítích, ale obecně o navazování přátelství přes další přátele.

Studie z Národního ústavu pro matematickou a biologickou syntézu v americkém Tennessee naznačuje, že hyeny si podobné formy sociálních vazeb vytvářejí instinktivně.

Během 20 let bylo podniknuto více než 55 tisíc pozorování sociálních interakcí hyen skvrnitých v Keni. Nové a komplexnější matematické modelování, typické pro sociologické výzkumy, nahradilo zastaralé statistické přístupy a přineslo nečekaná zjištění.

Soudržnost druhu, postavená na vazbách jednotlivce s přáteli svých přátel, přímo ovlivňovala dlouhodobou dynamiku společenských struktur mezi hyenami. Pohlaví, postavení v tlupě, vliv životního prostředí, množství srážek či dostatek kořisti – všechny tyto faktory byly až podružné.

„Soudržné svazky napomáhají účinnější spolupráci a naše studie ukazuje, že hyeny tuto výhodu využívají. V lidské společnosti trvá už odpradávna, jenom se z lovců a sběračů stali uživatelé Facebooku,“ vysvětlil vedoucí autor studie, zoolog Amiyaal Ilany.

A.Davey Z tohohle moc velké přátelství nekouká... | zdroj: A.Davey

Hyeny obvykle žijí ve velkých a stabilních klanech, obsahujících až 100 i více jedinců. Členové jednoho klanu mohou například diskriminovat jiné hyeny z nepříbuzných rodů a v sociálních výběrech jsou velmi selektivní: upřednostní přátele svých přátel před vytvářením vazeb s každou hyenou v klanu.

Výzkum také ukázal, že zatímco samci jsou při vytváření vazeb konzervativní, samice mají tendenci své preference v průběhu času měnit. U hyen skvrnitých jsou v klanu dominantní právě ony, a proto si nejspíše mohou dovolit být ve svých sociálních preferencích flexibilnější.

Samice navíc v klanu setrvávají po celý svůj život, takže mohou lépe poznat jeho prostředí. Naopak samci po dosažení puberty odcházejí do nových, cizích klanů, kde nemají prakticky žádný společenský vliv – začínají na nejnižší sociální příčce a snad i proto se drží svých „jistých“.

Závěry výzkumu nám umožní nejenom lépe rozumět samotným hyenám, ale také rozvíjet modely spolupráce a sociálního chování u dalších druhů divokých zvířat.

Zdroje:
Science Daily

Nejnovější články