Ptakopysků ubývá. Jsou ohroženi?

VIDEO MAGAZÍN - Příroda autor: Radek Chlup

Ptakopysk podivný není tak rozšířený, jak zoologové předpokládali. Jeho populace se navíc snižuje. Unikátního živočicha ohrožují přehrady. 

Zobák jako kachna, blány jako kachna. Ale není to kachna!

Zobák jako kachna, blány jako kachna. Ale není to kachna!,zdroj: Profimedia.cz

Ptakopysk podivný je jediný dosud žijící savec, který snáší vajíčka a nerodí živá mláďata.

Jeho jméno ho dokonale vystihuje. Je to to jedno z nejpodivnějších zvířat. Má zobák jako kachna, blány jako kachna, a přesto není kachna.

Když ptakopyska v roce 1798 poprvé dovezli do Evropy, zoologové se domnívali, že to je vtip preparátorů, kteří na tělo savce podobného bobrovi přišili kachní zobák. 

Ptakopysk, z jehož mléka se získávají antibiotika a jehož jed je používán k léčbě cukrovky, je těžké sledovat. Je to plaché noční zvíře. Právě to je jeden z faktorů, proč je v ohrožení.

Kořist lovců

Už v osmdesátých letech začali někteří vědci poukazovat na pokles populace živočicha. Tehdy se podařilo kompletovat data z dlouhodobého pozorování, což umožnilo upřesnit stav populace zvířete.

Vědecký pracovník na Univerzitě v Novém Jižním Walesu Tahneal Hawke je spoluautorem nové studie, která nahlížela na jedenáct tisíc záznamů pocházejících z 258 let starých dokumentů.

Záznamy byly porovnány s moderními daty a s pozorováním prostřednictvím PlatypusSPOT (aplikace pro ochranu ptakopysků). Z výsledků vyplývá, že počet nalezených ptakopysků v řekách a potocích po celé Austrálii a Tasmánii poklesl kvůli lovu, ztrátě přirozených stanovišť, stavbě přehrad a globálnímu oteplování.

Když do Austrálie v sedmnáctém století připluli Evropané, obchodníci s kůží začali ptakopyska lovit. Jeho kůže byla měkká a nepromokavá.

"Z jednoho záznamu jsme zjistili, že jediný kožešník prodal 29 000 kůží," upozornil Hawke.

Lov a obchod pokračoval a rozvíjel se až do dvacátého století, kdy ho vláda zakázala.

Mizící populace

Z dostupných (ale neúplných) dat zoologové odhadují, že od doby, kdy do Austrálie dorazili Evropané, klesla populace savce o 30 procent.

Někteří zoologové s historickými daty nesouhlasí, nejsou podle nich spolehlivá. Také oni však předpokládají, že ptakopysků ubývá, a pokud se jim nepomůže, bude tento trend pokračovat.

Odborníci upozorňují zejména na přehrady, které populaci ptakopysků ohrožují. Narušují přirozený tok řeky a často necitlivě zadržují nebo vypouštějí vodu.

Studie byla publikována v NationalGeographic.

Tagy: věda a poznání živočišné druhy ptakopysk