Večeře u tchyně může způsobit depresi i střevním bakteriím

7. 1. 2020 – 17:59 | Člověk | Pavel Pešek | Diskuze:

Večeře u tchyně může způsobit depresi i střevním bakteriím
Večeře, která rozhodí vás i obyvatele vašich střev | zdroj: Profimedia

Výzkum ukazuje, že návštěva u tchyně může být spojená se stresem, který postihne i naše bakterie.

Návštěva u tchyně může být spojená se stresem a depresemi. To, že rodina partnera může představovat významný zdravotní faktor, je vidět i z výsledků vědeckých studií, které ukazují, že ženy žijící dlouhodobě v blízkosti rodiny partnera mají zvýšené riziko infarktu.

Nová studie se pokusila zjistit, zda to, s kým trávíme vánoční svátky má vliv na složení střevní mikrobioty, tedy soubor mikrobů sídlících v lidském střevě. Ukázala, že mikrobiom propojuje fyzické a mentální zdraví. Psychologický stres tak může vyvolat změnu složení střevního mikrobiomu, a naopak návrat ke "zdravější " mikrobiotě, například pomocí probiotik, vede ke zlepšení psychologického stavu.

Mikrobiota má podstatný vliv na to, jak různé psychologické stresy vnímáme. Pochopení toho, jak změny mikrobioty interagují s naším mentálním i fyzickým zdravím je z lékařského pohledu významné.

Nová studie se zaměřila na to, jak vánoční svátky změní střevní mikrobiotu a jestli bude rozdíl mezi lidmi, kteří trávili svátky u vlastní rodiny nebo u rodiny partnera. Studie se účastnilo 14 mužů a 14 žen. Z různých důvodů byly vyloučeni 4 účastnici. Z 24 zbývajících dobrovolníků, 16 trávilo Vánoce u rodiny partnera nebo u obou rodin a 8 jen s vlastní rodinou.

Vědci zkoumali mikrobiální složení stolice z 23. a 27. prosince. Všichni dobrovolníci zároveň vyplňovali dotazníky o stravování v průběhu svátků.

Změna stravy a konzumace alkoholu, která také ovlivňuje mikrobiotu, byla stejné pro všechny účastníky a mezi skupinami se výrazně nelišila. U obou skupin se ale změnilo složení mikrobiální komunity. U skupiny, která navštívila rodiny partnerů, byla tato změna výraznější. Celkem vědci našli sedm bakteriálních taxonů (skupiny bakterií s určitými společnými znaky), které odlišovaly obě skupiny.

Nejvýraznější změna postihla čeleď Ruminococcaceae. Výrazně se změnily početnosti tří rodů této čeledi. Jeden z těchto rodů byl výrazně snížen u lidí, kteří navštívil rodinu partnera. Početnosti dvou dalších rodů byly sníženy u obou skupin.

Snížené početnosti bakterií Ruminococcaceaebyly již dříve spojeny s psychologickým stresem a depresemi. Bohužel součástí studie nebyl psychologický dotazník a studie měla malý počet účastníků.  Zatím proto nelze jednoznačně prohlásit, že méně oblíbení příbuzní představují environmentální faktor ovlivňující složení mikrobioty.

Doktoři tedy nebudou předepisovat probiotika jako preventivní léky před návštěvou u tchyně. Nicméně tato studie je v souladu s dalšími studiemi ukazující oboustranný vzájemný vliv psychologických faktorů a složení střevního mikrobiomu.

Zdroje:
Levin E et al. The effect of having Christmas dinner with in-laws on gut microbiota composition. Human Microbiome Journal 2019

Nejnovější články