Vědci uskutečnili první přenos myšlenek mezi mozky

4. 9. 2014 – 18:30 | Technologie | Lukáš Grygar | Diskuze:

Vědci uskutečnili první přenos myšlenek mezi mozky
Ve Star Treku stačilo ke splynutí myslí dotknout se druhé osoby. A narodit se jako Vulkánec. | zdroj: tisková zpráva

Telepatie je denním chlebem některých superhrdinů a dalších fiktivních postav ze sci-fi nebo fantasy, ale skutečná komunikace pouhými myšlenkami? S tou je to krapet složitější.

Experiment se povedl mezinárodnímu týmu, který pracoval s dobrovolníkem v Indii a třemi dalšími ve Francii. Nebylo potřeba žádných revolučních vynálezů, ale pouze chytré kombinace technologií, vyvinutých v posledních letech laboratořemi neurorobotiky.

Základem celého systému byl dokonce starý dobrý elektroencefalograf, tedy přístroj určený k měření mozkové činnosti. K EEG byla připojena osoba v Indii a měla za úkol posouvat bílým kruhem na obrazovce. Jak? Silou svého soustředění. Podobné techniky jsou využívány při biofeedbacku, ale tady šlo pouze o část celého procesu.

EEG zdroj: tisková zpráva

Nejprve bylo potřeba převést kýženou zprávu do tzv. Baconovy šifry, která je kompaktnější než klasický binární kód, používaný v počítačích. Jedno písmeno je zašifrováno do pěti znaků (např. C se zapíše jako aaaba, Z jako babbb) a těm pak odpovídají pozice bílého kruhu – levý horní roh byl a, pravý dolní b.

Jakmile je celá zpráva pohybem kruhu „vyhláskována“, systém ji odešle přes internet k příjemcům. Ti jsou pro změnu usazeni v křeslech, opatřených robotickým ramenem, vysílajícím magnetické pulsy do určitých oblastí lebky.

Výsledkem těchto pulsů jsou tzv. fosfény, v podstatě mžitky, problikávající člověku před zavřenýma očima. A jak správně předpokládáte, pozice záblesků odpovídaly pozicím šifrované zprávy.

Magnetické křeslo zdroj: tisková zpráva

Informační propustnost a s ní související uplatnění celého systému mají daleko do běžné praxe, ale stačí si vzpomenout, že ještě nedávno bylo např. odeslání fotografie pomocí mobilního telefonu záležitostí pro masochisty.

Není tedy vyloučeno, že vědci, vzkazující si výše uvedenou metodou obyčejné „AHOJ“, svým pokusem naťukli komunikaci vzdálené budoucnosti. Jenom ta představa, že nám budou reklamní agenti volat přímo do mozku, nepatří mezi nejlákavější...

Zdroje:

Nejnovější články