Bakterie dýchající uran by mohla čistit zamořená prostředí

- Příroda autor: Jan Toman

Bakterie obývají všechna myslitelná prostředí na naší planetě. Není žádným překvapením, že některé jejich druhy dokáží přežít i za extrémních teplot, tlaků, koncentrací chemických látek a hodnot škodlivého záření.

Oblast někdejšího coloradského závodu na zpracování uranu se dnes potýká se znečištěním okolní půdy

Oblast někdejšího coloradského závodu na zpracování uranu se dnes potýká se znečištěním okolní půdy,zdroj: archives.gov

Když si v těchto podmínkách přímo libují, nazýváme je extremofilní, tedy „extrémy vyhledávající“.

Extremofilní zástupce sice nalezneme i mezi složitějšími organismy, ale že by přežívali či dokonce prosperovali za teplot stovek stupňů pod či nad bodem mrazu? Za tlaků v hodnotách gigapascalů, kyselosti či zásaditosti na hraně možného? Ve směsích jedů nebo v přítomnosti záření tisícinásobně smrtícího pro člověka?

S tím souvisí i fakt, že bakterie dokážou ke svému přežití využívat neobvyklé zdroje chemické energie. A jedním z nejpodivnějších je bezesporu uran.

První náznaky, že by se v bakteriálním jídelníčku mohly nacházet i sloučeniny uranu, pocházejí z počátku 90. let. Od té doby výzkumníci zdokumentovali desítky druhů bakterií, které se podobným způsobem mohou přiživovat. Nejčastěji se ovšem jedná o bakterie, které za normálních okolností redukují, zjednodušeně řečeno dýchají, sloučeniny železa.

Nejnovější objev z amerického Colorada posouvá dosavadní poznatky na zcela novou úroveň. V bývalém závodu na zpracování uranu ve městě Rifle objevili výzkumníci bakterii z příbuzenstva rodu Burkholderia, pro kterou je uran zřejmě hlavním zdrojem energie.

Bakterie „dýchá“ jeho ve vodě rozpustné sloučeniny, odborně řečeno oxiduje jimi soli kyseliny octové, a mění je na sloučeniny ve vodě nerozpustné. Na využití uranu se bakterie pravděpodobně specializuje – nic nenasvědčuje tomu, že by byla schopná využívat i sloučeniny železa.

Podloží celé studované oblasti je prosyceno rozpustnými sloučeninami uranu, a tak se není čemu divit, že zde bakterie přežívá v obrovském množství. Svou činností navíc jen tak mimochodem čistí podzemní vody od rozpustných a tedy nejnebezpečnějších kontaminantů, což si přímo říká o její budoucí praktické využití.

Zdroj: NM Koribanics, SJ Tuorto, N Lopez-Chiaffarelli, LR McGuinness, NM Häggblom, KH Williams, PE Long & LJ Kerkhof (2015): Spatial Distribution of an Uranium-Respiring Betaproteobacterium at the Rifle, CO Field Research Site. Plos One.

Tagy: technika bakterie kontaminace uran extrémofilové Burkholderia

Zdroje: Vlastní