Bez tvrdého lockdownu bude v Česku do Vánoc 10 000 mrtvých

29. 10. 2020 – 20:19 | Člověk | Pavel Jégl | Diskuze:

Bez tvrdého lockdownu bude v Česku do Vánoc 10 000 mrtvých
Beze slov. | zdroj: Profimedia

Pokud se česká vláda bude zdráhat zavést tvrdý lockdown, není naděje, že se situace s covidem v dohledné době zásadně zlepší. K takovému závěru dospěli experti ze tří vědeckých institucí.

Počet obětí covidu stoupne v Česku na deset tisíc a ekonomické ztráty se namísto nižších stovek miliard vyšplhají na vyšší stovky miliard. Takové dopady bude mít podle nové studie druhá vlna covidu, pokud vláda nepřijme tvrdší opatření než ta, která platí v současnosti.

Studie vznikla v Centru pro modelování biologických a společenských procesů BISOP, které tvoří sedmnáct vědců z Akademie věd, Univerzity Karlovy a centra pro postgraduální vzdělávání CERGE-EI.

Analytická práce pokládá současná protiepidemická opatření české vlády za nedostatečná a vyzývá kabinet, aby zavedl větší omezení života – tvrdý lockdown. Jeho součástí by měl být zákaz setkávání lidí mimo práci a rodinu.

Vědci modelovali tři scénáře:

Třikrát jinak

Kdyby pokračovala protiepidemická opatření z minulého týdne, znamenalo by to přinejlepším stagnaci jak počtů nakažených, tak vyhrocené situace ve zdravotnictví. Situaci popisují následující grafy.

První graf zobrazuje skutečný počet a předpověď hlášených pozitivních případů. Chybové čáry označují běžnou chybu předpovědi.  

AA1 zdroj: BISOP

Druhý graf znázorňuje skutečný počet a předpověď počtu aktuálně hospitalizovaných i kumulativní počet mrtvých. Jednotlivé křivky popisují trajektorie vývoje.

BB1 zdroj: BISOP

Na grafech je vidět, že zatímco denní přírůstky stagnují, počty hospitalizovaných až do prosince rostou a celkový počet mrtvých do konce roku patrně dosáhne dvanácti tisíc.

Nová vládní opatření vyhlášená tento týden podle studie přinesou padesátiprocentní redukci kontaktů, která patrně povede k poklesu. Pokles však bude jen mírný a nedostatečný, což dokládají další dva grafy. Za této situace by se počet mrtvých blížil ke konci roku deseti tisícům.

AA2 zdroj: BISOP

BB2 zdroj: BISOP

Jedinou možností, jak dostat epidemii pod kontrolu, je podle studie tvrdý lockdown, který k současným protiepidemickým opatřením přidá vymahatelný zákaz návštěv mezi domácnostmi (jako ve Walesu) a který účinně sníží přítomnost na pracovišti. "Zahraniční zkušenosti (například z Izraele) ukazují, že tento typ opatření je účinný, a to už za několik týdnů" upozorňují vědci.

Následující grafy zobrazují předpokládaný vývoj v případě, že by byl od příštího týdne zaveden lockdown, který by vedl k pětašedesátiprocentnímu omezení kontaktů a vyšší míře osobní ochrany.

AA3 zdroj: BISOP

BB3 zdroj: BISOP

Z grafů je patrné, že koncem listopadu se stabilizuje počet nakažených, což přinese zdravotnictví úlevu. 

Nižší a vyšší stovky miliard

Ředitel BISOPu René Levínský ve shrnující zprávě studie (zde) píše: "Pokud se naše vláda bude zdráhat přísný lockdown přijmout, není naděje, že se situace v dohledné době zásadně zlepší – v nejlepším případě lze doufat v mírný pokles s dlouhotrvajícími několikatisícovými přírůstky a přetíženým zdravotnictvím."

Velínský také upozorňuje, že okamžitý lockdown je nejlevnějším řešením. Dilema mezi zdravotním a ekonomickým pohledem je podle něj falešné.

"Stojíme před jinou otázkou – zda zaplatit nižší stovky miliard za lockdown hned, nebo nechat epidemii běžet dál a zaplatit vyšší stovky miliard později," píše Levinský.

Zdroje:
bisop.eu

Nejnovější články