Blížíme se k bodu, kdy se umělá inteligence vymkne kontrole?

30. 1. 2023 – 23:59 | Technologie | Pavel Jégl | Diskuze:

Blížíme se k bodu, kdy se umělá inteligence vymkne kontrole?
Umělecké ztvárnění umělé inteligence. | zdroj: Profimedia

Umělá inteligence se do sedmi let v překladech vyrovná lidem. Odtud je jen krok k tomu, aby totéž dokázala v jiných oborech.

Umělá inteligence (Artificial intelligence, AI), která dokáže překládat texty stejně dobře jako člověk, by mohla změnit společnost. Firma Translated, která se opírá o svůj matematický model, tvrdí, že je od této hranice vzdálena pouhých sedm let.

Stroj zvládne víc, než byste čekali

Jazykový překlad byl jedním z prvních úkolů, kterého se výzkumníci v oblasti umělé inteligence chopili. A pokrok v této oblasti je znatelný.

Pro stroj je překlad jedním z nejsložitějších problémů. Vyžaduje přesné modelování reality, přesnější než v jakémkoli jiném oboru.

Pokud dokáže rozdíl mezi lidským a svým překladem smazat, mohl by teoreticky vykazovat známky umělé obecné inteligence (AGI). To je pojem popisující umělou inteligenci, která umí překonat cíle, pro které byla vytvořena. Takový stroj by měl dokázat řešit úkoly, se kterými se nesetkal a pro které nebyl vyroben a naprogramován, se stejnou kvalitou a přesností jako lidé.

Společnost Translated předpovídá, že strojový překlad se vyrovná lidskému už do sedmi let. Zjistila to z modelu Time to Edit (TTE, čas k editování), kterým sledovala výkonnost své umělé inteligence od roku 2014 do roku 2022.

Model vyhodnocoval dobu, která je potřebná k tomu, aby člověk-editor upravil překlad vytvořený lidským překladatelem, anebo umělou inteligencí. Zatímco lidští překladatelé odváděli v průběhu času práci ve stejné kvalitě, čas TTE se pro úpravy textů přeložené umělou inteligencí stále snižoval.

data-showing-speed-to-singularity-1674428505 Graf, který ukazuje pokrok umělé inteligence při překladu modelem Time to Edit (TTE). Model kalkuluje čas, který potřebují lidští editoři k opravě překladů vytvořených umělou inteligencí ve srovnání s lidskými překlady. | zdroj: Translated

„Při grafickém znázornění vykazují data TTE pro umělou inteligenci překvapivě lineární trend,“ píše tým Translated na svých webových stránkách a dokládá to na grafu.

Specializované umělé inteligence porážejí člověka už desítky let. V 1979 zaznamenala umělá inteligence první vítězství nad člověkem, když porazila mistra světa ve hře backgammon, česky vrhcáby. V roce 1997 pak podlehl šachový velmistr Garri Kasparov v zápase na šest partií AI stroji Deep Blue od IBM.

Translated vyvíjí neuronový strojový překlad, který využívá pro překlady umělé neuronové sítě. Ty předpovídají sekvence slov na základě pravděpodobnosti nebo dokážou modelovat celé věty.

„Pokud bude současný trend v TTE pokračovat stejným tempem jako od roku 2014, předpokládáme, že během několika příštích let se TTE sníží na pouhou jednu sekundu, a tím se přiblíží k bodu, kdy bude strojový překlad poskytovat cosi, co by se dalo nazvat ‚dokonalým překladem‘,“ pokračuje zpráva z výzkumu společnosti.

Tento bod by podle odhadu expertů z Translated měl být dosažen zhruba v roce 2030, tedy za sedm let.

Míříme za technologický horizont

Tým, který za výzkumem stojí, upozorňuje, že schopnost překládat je spolehlivým měřítkem toho, kdy technologie umělé inteligence bude stejně výkonná jako člověk i v dalších oborech.

Takový stav by podle něj znamenal, že umělá inteligence dosáhne stavu, který je označován jako singularita – její výsledek nebude odlišitelný od lidského. Někteří odborníci varují, že se ocitne v bodě, odkud bude jen krůček k tomu, aby se vymkla lidské kontrole, upozorňuje magazín IFL Science.

Singularita je pojem vypůjčený z fyziky k popisu černých děr. Je to vyjádření stavu, kdy nedokážeme popsat, co se bude dít, pokud překročíme určitou hranici. V případě umělé inteligence nejsme schopni předpovědět, jaký svět na nás za technologickým horizontem událostí čeká.

Výzkumníci upozorňují, že umělá inteligence bude přicházet s objevy, které si nedokážeme představit, a kterým také nebudeme ani rozumět.

Zdroje:
IFL Science, Translated

Nejnovější články