Covid dokáže vážně poškodit mozek

14. 7. 2020 – 8:20 | Člověk | Ladislav Loukota | Diskuze:

Covid dokáže vážně poškodit mozek
Rentgen tepen mozku pacienta před (vlevo) a po (vpravo) léčbě mrtvice, která nastala kvůli zablokované mozkové tepně. Důsledkem byl nedostatek průtoku krve do střední části mozku. | zdroj: Profimedia

Covid-19 může vést nejen k respiračním problémům, ale také k mrtvici nebo k vážnému zánětu mozku.

Covid-19, nemoc způsobená novým koronavirem SARS-CoV-2, není jen respirační chorobou. Nezasahuje pouze plíce, neprojevuje se jen kašlem, horečkou a dýchacími potížemi. Vyvolává také krevní sraženiny a vážně poškozuje mozek.

Nejen plíce v ohrožení

Neurovědci z Londýnské univerzity (UCL) v novém výzkumu upozorňují, že koronavirus může způsobit neurologické komplikace, včetně mrtvice a fatálního zánětu mozku.

"Zaznamenali jsme, že covid-19 ovlivňuje mozek, způsobem, který jsme u jiných virů neviděli,“ řekl jeden z autorů studie Michael Zandi deníku Guardian.

Během výzkumu neurovědci studovali stav 43 pacientů ve věku od 16 do 85 let. Všichni byli přijati na neurologickou kliniku v Londýně od 9. do 15. května jak s nemocí covid-19, tak s neurologickými problémy.

Celkem deset pacientů mělo těžký otok mozku, dalších dvanáct otoky centrálního nervového systému v důsledku zánětu napadajícího nervy (jeden z této skupiny zemřel). U sedmi dalších pacientů se rozvinul Guillainův-Barrého syndrom, tedy typ obrny postihující nervový systém. Zbytek měl problémy méně vážného charakteru.

Pozoruhodné je, že závažnost neurologických problémů nebyla nutně spojená s respiračními problémy. Z toho vyplývá, že nemusíte být na smrt nemocný a odkázán na plicní ventilaci, abyste mohli být na smrt nemocný vlivem neurologické choroby způsobené COVID-19.

profimedia-0295599583 Lékař si prohlíží rentgenový snímek mozku pacienta s nemocí covid-19. | zdroj: Profimedia

Osm pacientů ve sledovaném vzorku – nejmladší byla sedmadvacetiletá žena – prodělalo mozkové mrtvice vlivem krevních sraženin. U další studované pacientky se po (předešlém) propuštění z nemocnice vyvinula halucinace. Žena viděla po svém domě pobíhat lvy a opice. Poté si vyvinula Capgrasův syndrom, u nějž se pacient domnívá, že všechny jeho blízké nahradili identičtí dvojníci.

Studie z neurologické fakulty Wuchanské univerzity, která zkoumala 214 pacientů s covid-19 odpověděla aspoň částečně na četnost rozvoje neurologických komplikací. Výzkumníci dospěli k poznatku, že až 36 procent hospitalizovaných pacientů z jimi studovaného vzorku mělo tento typ problémů.

To je nepříjemná zpráva. Tím spíš, že některé z neurologických problémů se projevují zřejmě až s odstupem.

Epidemie mozkových poruch?

Výzkumníci z Londýnské univerzity na základě svých poznatků doporučují dlouhodobě sledovat zdraví vyléčených pacientů s covid-19.

Je patrné, že s potenciálními stovkami milionů nakažených nás po současné epidemii bude čekat epidemie sice menší, ale o to nepříjemnější – u vyléčených pacientů, u nichž se rozvine nějaký druh kognitivních poruch.

Zbývá dodat, že covid-19 není až tak výjimečný, protože virové infekce nemusejí napadat jen plíce. Potvrdily to dřívější dva typy koronavirů. A také klasická chřipka může ve výjimečných případech spustit zmíněný Guillainův-Barrého syndrom.

Zásadní otázkou tedy není, zda může covid-19 souviset s mrtvicemi a jinými neurologickými potížemi, ale jak často je vyvolává.  

Londýnská studie byla publikována v žurnálu Brain, čínská prepublikovaná studie je k nahlédnutí na webu MR.

Nejnovější články