Koronaviry zařazeny mezi deset největších hrozeb pro lidstvo

27. 4. 2020 – 19:02 | Člověk | Pavel Jégl | Diskuze:

Koronaviry zařazeny mezi deset největších hrozeb pro lidstvo
Tak bude vypadat člověk, který přežil všech deset hrozeb | zdroj: Profimedia

Schopnost lidstva zlikvidovat samo sebe se zvyšuje. Upozorňuje na to alarmující zpráva, kterou vypracovaly čtyři desítky akademiků.

Několik posledních měsíců bylo a je pro živočišný druh Homo svízelných. Rozsáhlé požáry, devastující sucha, zvyšující se teploty a k tomu – pandemie koronaviru. Vše ukazuje na to, že hrozby pro lidskou civilizaci narůstají.

Právě k takovému závěru dospěla nová zpráva Komise pro lidskou budoucnost.

Desítka toho nejhoršího

Zpráva s názvem 'Přežít a prosperovat v 21. století' (Surviving and Thriving in the 21st Century), kterou komise vypracovala a v dubnu zveřejnila, hodnotí současné civilizační hrozby.

Australská nevládní organizace sdružující čtyři desítky odborníků z několika zemí a několika oborů dospěla k závěru, že do desítky největších hrozeb pro lidstvo patří:

(číslovky slouží jen k orientaci, komise neurčovala pořadí hrozeb)

1. Úbytek přírodních zdrojů, zejména vody.
2. Kolaps ekosystémů a ztráta biologické rozmanitosti.
3. Růst lidské populace nad kapacitu Země
4. Globální oteplování a změna klimatu.
5. Chemické znečištění zemských systémů, včetně atmosféry a oceánů.
6. Nedostatek potravin a nedostatečná kvalita výživy.
7. Jaderné zbraně a další zbraně hromadného ničení.
8. Pandemie nových nemocí, na které nejsou léky. Příkladem je COVID-19.

coronavir4 Kolorované částice koronaviru pod elektronovým mikroskopem | zdroj: NIAID

9. Nástup nových a nekontrolovatelných technologií.
10. Národní i globální neschopnost porozumět rizikům a včas je odvracet.

Každá z těchto položek podle komise představuje "významné riziko pro existenci naší civilizace".

Proč právě koronaviry?

Zpráva se zabývá také aktuální pandemií koronaviru. "Pandemie, jakou je koronavirus, může sice vypadat jako izolovaná hrozba, je však součástí skládanky, jejíž části jsou vzájemně propojeny," píše se v dokumentu (tady v PDF).

Vědci připomínají, že koronavirus, který vyvolává respirační chorobu COVID-19 je také důsledkem činnost člověka. Lidé pro jeho pandemii vytvořili ideální podmínky bezuzdným kácením lesů a dalšími necitlivými zásahy do přírody, obchodem s volně žijícími zvířaty, nadměrnou dopravou, hustou zástavbou a nekontrolovaným růstem megapolí.

Jen v jihovýchodní Asii se každou dekádu stěhují stovky milionů lidí do měst. S nimi se do rozšiřujících aglomerací dostávají divoce žijící zvířata, což zvyšuje riziko přenosu mikroorganismů na člověka.

Nebezpečí zvyšují trhy s živými tvory, kde jsou stěsnány různé druhy živočichů, včetně lidí, a kde mezi nimi mohou patogeny snadno přeskakovat.

profimedia-0376816426 Globální oteplování nás zatím nepálí tolik jako koronavirus, ale... | zdroj: Profimedia

Je tedy nasnadě, proč se většina virů a koronavirů šíří právě z jihovýchodní Asie.

Rizika se zvyšují

Snížit rizika příštích pandemií bude možné pouze za předpokladu, že se vlády začnou zabývat souvislostmi všech hrozeb, píše se ve zprávě Komise pro lidskou budoucnost.

Akademici v ní upozorňují: "Schopnost našeho druhu ohrožovat sám sebe se od poloviny dvacátého století výrazně zrychluje. Globální trendy v demografii, informacích, politice, válčení, klimatu, v poškozování životního prostředí a v technologiích vyvrcholily zcela novou úrovní rizika."

Závěr shrnuje zpráva do jednovětého apelu: "Komise pro lidskou budoucnost naléhavě vyzývá obyvatele planety a národy, aby se spojili a připravili plán pro přežití a prosperitu lidstva."

Dobrá rada, patrně nad zlato. Našinec-skeptik k ní může připojit poučení: Komu není rady, tomu není pomoci.

Zdroje:
Report Surviving and Thriving in the 21st Century

Nejnovější články