Klame nás mozek, nebo zrak? Vědci už znají odpověď

27. 6. 2020 – 20:28 | Člověk | ave | Diskuze:

Klame nás mozek, nebo zrak? Vědci už znají odpověď
Klasická optická iluze | zdroj: MIT

Tato optická iluze je pro vědce záhadou už od osmnáctého století. Nová studie nabízí překvapivé vysvětlení.

Je to klasická optická iluze. Dvě šedé identické tečky vypadají odlišně, pokud jsou umístěny na pozadí o různé světlosti. Vědci se už déle než dvě století dohadují, co je příčinou klamu.

Naše vnímání odstínů a barev se prostě mění podle jejich vizuálního prostředí – říká se tomu simultánní kontrast jasu. Když je předmět obklopený světlým pozadím, vnímáme ho jako tmavší, a pokud ho zasadíme do tmavého prostředí, vidíme ho ve světlejším odstínu.

Svítivost nás ošálí

Většina vědců dosud předpokládala, že optická iluze je důsledkem vizuálního zpracování na vysoké úrovni v našem mozku. Mozek si prostě některé jevy vykládá příliš zjednodušeným způsobem na základě našich minulých zkušeností.

Výzkum neurovědců z Massachusettského technologického institutu, který se snažil vizuální poruchu rozklíčovat, však dospěl k opačnému vysvětlení: Optická iluze vzniká ještě před zpracování obrazu na vysoké úrovní v mozku a je vrozená.

Vědci to zjistili v testech se dvěma skupinami dobrovolníků. V první bylo 27 lidí s dobrým zrakem. Vědci jim postupně předkládali různé varianty zmíněné optické iluze s odlišnou mírou kontrastu a různě nasvícené.

images Další verze klasické iluze | zdroj: MIT

Ukázalo se přitom, že svítivost, aniž si to uvědomujeme, přispívá k naším odhadům jasu. To ukazuje, že není potřebné, aby do posuzování kontrastu byly zapojeny myšlenkové postupy na vysoké úrovni. Naše odhady jasu se vytvářejí ještě před tím, než se vizuální informace z obou očí sloučí v mozku.

Jsme klamáni od narození

Potom vědci ukazovali stejné obrázky dětem ve věku osm až sedmnáct let. Tyto děti podstoupily operaci zraku a poprvé ve svém životě viděly – teprve 24 až 48 hodin.

Jedinci ze druhé skupiny přitom podlehli optické iluzi stejně jako ti ze skupiny první. To znamená, že odhad jasnosti je vrozený mechanismus. Iluzím nepodléháme během poznávání světa, neovlivňují ji minulé zkušenosti, které mozek zjednodušeným způsobem interpretuje.

"Naše experimenty ukazují, že tato klasická optická iluze vzniká na nízké úrovni. Náš vizuální systém ho vytváří už od narození, není způsoben tím, že náš mozek se během času naučil chybně vnímat realitu," píše ve zprávě ke studii matematický neurovědec Pawan Sinha.

Výzkum je podrobně popsán v magazínu Neuroscience News.

sqaure-optical-illusion-neuroscinews A stejná iluze do třetice | zdroj: MIT

Nejnovější články