Data máme v cloudu. Může tam být i naše vědomí?

23. 2. 2022 – 23:18 | Člověk | Ladislav Loukota | Diskuze:

Data máme v cloudu. Může tam být i naše vědomí?
Lidský mozek v cloudu. | zdroj: Profimedia

Žijeme v době cloudové. Uznávaný profesor kvantové biologie tvrdí, že i naše vědomí je určitý elektromagnetický cloud.

Je to otázka, na kterou lidstvo hledá jednoznačnou odpověď už staletí, dosud ji však nenalezlo. Dá se formulovat takto: Jak si člověk dokáže uvědomit vlastní existenci?

Zrod našeho vědomí a princip jeho fungování – obojí je dodnes zahaleno tajemstvím.

Vědomí je, když...

Mezi neurovědci je dnes obecně přijímán výklad, že naše uvědomění sebe sama je projev sítě mozkových buněk zvaných neurony. Jejich celek je víc než pouhý součet jednotlivostí, až vzájemná souhra dává našemu vědomí jedinečný tvar.

Současná neurověda předpokládá, že vědomí je určitá představa našeho organismu. Z experimentů na primátech i na vránách, tušíme, že také jiní živočichové mají nám podobné vědomí – jenom není tak vyspělé jako vědomí naše. 

Tento výklad se však nepodařilo jednoznačně prokázat. Johnjoe McFadden, molekulární genetik a profesor kvantové biologie na Univerzitě v Surrey, proto pochybuje o jeho správnosti.

Ve studii zveřejněné v časopise Neuroscience of Consciousness tento anglický vědec předkládá teorii, podle níž je vědomí odvozeno z elektromagnetického pole, které vytvářejí jednotlivé neurony.

McFadden nepopisuje vědomí jako aktivitu neuronů, ale jako důsledek působení zmíněného pole. Když spolu neurony komunikují, vytvářejí podle něj slabé elektrické signály, kterými si předávají informace. Jako každá elektřina, i tyto slabé výboje vytvářejí elektromagnetické pole. A právě uspořádání tohoto pole je podle McFaddena tím, čemu říkáme jako vědomí.

„Vědomí je zážitek našich nervů pociťujících elektromagnetické pole vytvářené mozkem,“ napsal vědec ve zprávě ke své studii.

McFaddenova teorie vědomí vychází z energie mimo hmotu našeho organismu, byť ji naše tělo vytváří. Vědomí je tak jakýsi elektromagnetický cloud!

Od počítače k umělému člověku

McFadden pro svou hypotézu navrhuje pozoruhodný způsob, jak ji ověřit: Vytvořit umělé vědomí založené na elektromagnetickém poli.

Vědec upozorňuje, že přes desítky let trvajících snah se počítačovým vědcům dosud nepodařilo sestavit něco, co by se dalo nazvat umělá lidská bytost. Moderní počítače a důmyslné algoritmy to prostě nesvedou.

Podle profesora McFaddena není absence umělé lidské bytosti výsledkem toho, že nemáme dostatečně rychlé počítače či dostatečně chytré programátory. Je dána tím, že vědomí nevzniká pouhou aktivitou neuronových sítí. Vyplývá z elektromagnetického pole, které sítě vytvářejí.

Pokud bychom sestavili počítače, které operují s neurony tak, jak si vědomí představuje anglický vědec, mohlo by se nám podařit poprvé vytvořit skutečně umělou bytost.

Na potvrzení, nebo vyvrácení McFaddenovy teorie si každopádně musíme počkat – do doby, než bude umělý člověk sestrojen.

Zdroje:
Neuroscience of Consciousness

Nejnovější články