Jak zaujmout ženu tancem? Vědci pro vás mají návod

30. 3. 2017 – 17:58 | Člověk | Pavel Pešek | Diskuze:

Jak zaujmout ženu tancem? Vědci pro vás mají návod
Vezměte si příklad z Patricka Swayzeho, který rozhodně neměl potíže s tím, jak zaujmout svým tancem partnerku | zdroj: Profimedia

Již Charles Darwin ve svém světoznámém díle O původu druhů navrhl, že určité znaky samců jsou ovlivňovány tím, podle čeho si samičky vybírají své partnery. Takovými znaky jsou například barevné ornamenty nebo zpěv v případě ptáků. Ale co zvířata, které neoplývají výraznými barvami nebo líbivým hlasem?

Taková je většina savců. U savců, ale nejen u nich, se ukázalo, že jedním ze znaků, podle kterého mohou samice hodnotit kvalitu partnera, je pohyb. Samci mnoha druhů předvádějí samičkám při námluvách různé rituální pohyby a tance. Pohyby vyžadující velkou obratnost a výdrž mohou samicím pravdivě ukázat kvality samce.

I u lidí je tanec spojen se sexualitou a často je součástí různých rituálů, namátkou třeba svatebních. Taneční pohyby mužů můžou ženám napovědět o kvalitách tanečníka.

Jak ale ženy tanec hodnotí? Řešení této otázky je těžší, než se zdá. V normálních podmínkách lze totiž jen těžko oddělit vliv tanečních pohybů od ostatních faktorů, jako je například atraktivita obličeje, výška nebo třeba oblečení, které může vypovídat o sociálním postavení.

Novou možnost, jak hodnotit jen samotné taneční pohyby mužů, poskytly moderní technologie. Systémem několika kamer a pohybových čidel byl zaznamenán půl minuty trvající tanec 19 mužů. Všichni muži tančili na stejný jednoduchý rytmus bubnu.

Nasnímané pohyby mužů byly převedeny na animaci bezpohlavní figuríny bez obličeje: 15 sekund ze střední části každého tance bylo v náhodném pořadí puštěno beze zvuku 37 ženám-hodnotitelkám. Hodnotitelky každému videu udělily jeden až sedm bodů. Sedm bodů odpovídalo nejlepšímu tanci. Vědci pak vyhodnocovali, které typy pohybů byly v souladu s kladným hodnocením.

Výzkumníci se zaměřili na rozsah jednotlivých typů pohybů, rychlost pohybů a variabilitu. Ukázalo se, že rozsah pohybu měl vliv na kladné hodnocení u pohybu trupu a hlavy. Stejně tak proměnlivost v pohybech hlavy, krku a trupu byla kladně hodnocena. Rychlost pohybu hrála roli u pohybů nohou, kde se jako nejdůležitější ukázala rychlost ohýbání a otáčení pravého kolene.

Pravé koleno má na rozdíl levého průkazný vliv z toho důvodu, že většina lidí jsou praváci a pravá noha je u nich při tanci dominantní. Dává tedy smysl, že ženy sledují pravou nohu víc než levou.

Lze tedy říci, že muži, kteří chtějí zaujmout ženu tancem, by se měli soustředit na pohyby hlavy a trupu ve velkém rozsahu a nezapomínat pohyby střídat. Alespoň tedy dokud nevyjde další studie, která využije nové metody k ještě lepšímu porozumění toho, jaké signály si předáváme tancem.

Neave N., McCarty K., Freynik J., Caplan N., Honenkopp J. a Fink B. (2011). Male dance moves that catch a woman's eye. Biology letters, 7: 221-224.

Zdroje:
Vlastní

Nejnovější články