Na povrchu Marsu možná existuje tekoucí voda

- Vesmír autor: Lukáš Grygar

S vodou na rudé planetě se to má všelijak. Dosavadní poznatky ukazují, že Mars byl před miliardami let planetou alespoň z části modrou, ale o svou vodu přišel spolu se ztenčením atmosféry.

Jak možná vypadal Mars před miliardami let

Jak možná vypadal Mars před miliardami let,zdroj: wikipedia

Jak a proč ke ztrátě atmosféry došlo, to zatím nevíme. S poklesem atmosférického tlaku se většina vody postupně odpařila a dnes se ukrývá jen v ledu polárních čepiček a z části také v některých oblastech pod vrstvou marsovského permafrostu.

Nebo jsme si to alespoň doteď mysleli. Z omylu nás možná vyvedou útvary, vznikající pravidelně na svazích některých marsovských kráterů jako je například ten Newtonův.

JPL

Objevují se spolu s příchodem marsovského jara, kdy strouhy v až čtyřicetistupňových svazích mohutní. Na svědomí je má s největší pravděpodobností solanka: roztok anorganické soli ve vodě, která při teplotách, dosahujících za marsovského léta více než 20 °C, stéká po svazích dolů

JPL

Během zimy by zároveň voda v tomto roztoku nemusela zamrzat: o to se postará pro změnu vysoký obsah železa v daných oblastech.

Tagy: Mars kráter voda na Marsu solanka

Zdroje: JPL