Někdo to rád horké. Globální oteplování je patrné i ve vesmíru

31. 10. 2021 – 20:11 | Vesmír | Pavel Jégl | Diskuze:

Někdo to rád horké. Globální oteplování je patrné i ve vesmíru
Mlhovina Bublina, kterou vyfotil amatérský astronom Ralph Smyth ze své zahrady v hrabství Antrim v Severním Irsku. Mlhovina je vytvářena oblakem plynu poháněným mladou hvězdou, který se formuje do bubliny tvarované hvězdnými větry. | zdroj: Profimedia

Ze Země vypadá vesmír jako temný, nehostinný a také studený prostor. Je však horký. Opravdu horký. A k tomu se otepluje - obdobně jako naše planeta, ale mnohem déle.

Mezinárodní tým astrofyziků zkoumal teplotní historii vesmíru. Zjistil přitom, že vesmír se v posledních deseti miliardách let otepluje. V této době vzrostla teplota kosmického plynu, který je v něm rozptýlen, na desetinásobek

Měřili miliardy let staré teploty

Skupina, kterou vedl Yi-Kuan Chiang z Centra pro kosmologii a astrofyziku při Státní univerzitě v Ohiu měřila teplotu plynu nacházejícího se v různých vzdálenostech od Země, tedy v různém časovém období vesmíru. Vědci vycházeli z hodnot mikrovlnného záření získaných z Planckova teleskopu a z průzkumu oblohy v projektu Sloan Digital Sky Survey, který poskytuje mapy hlubokého vesmíru i spektra záření vzdálených objektů.

Z kombinace jejich dat a postupem, při kterém využili reliktního záření a světelný posuv, dospěli badatelé k teplotám až ve vzdálenosti deseti miliard světelných let. Tyto teploty potom porovnali s měřením vesmírného plynu v oblastech blízkých sluneční soustavě.

Ve studii publikované v Astrophysical Journal se píše, že podle zmíněného měření v současnosti dosahuje průměrná teplota kosmického plynu, který prostupuje vesmírem, dvou milionů stupňů Kelvina. To je desetinásobek teploty, kterou měl plyn před deseti miliardami let.

(Kelvinova stupnice má stejný rozdíl mezi stupni jako Celsiova. Stupnice však mají různé počátky: 0 °C odpovídá 273,15 K.)

Co za tímto oteplováním vězí? Podle poznatků astrofyziků to jsou neustálé gravitační hroucení temné hmoty a zmíněného vesmírného plynu, který pochází z výbuchů dávných supernov a ve kterém je soustředěna většina hmoty tvořené atomy.

Úplně jiné oteplování

"Gravitace přitahuje hmotu i vesmírný plyn do galaxií a do jejich kup. Tento gravitační tah je tak silný, že se při tom zahřívá pořád víc a víc vesmírného plynu," píše ve vědecké zprávě astrofyzik Chiang.

A nakonec dvě upozornění:

1. Obvyklá definice teploty souvisí s tepelným pohybem částic. Tento způsob měření je však ve vesmíru nepoužitelný, protože látka je v něm nesmírně řídká. Teplota ve vesmíru se měří pomocí záření.

2. Oteplování vesmíru nemá nic společné s globálním oteplováním Země. Je to důsledek působení gravitačních sil.

Zdroje:
The Astrophysical Journal

Nejnovější články