Pozůstatky nově objeveného dinosaura se našly v opálu

9. 6. 2019 – 18:53 | Příroda | Ladislav Loukota | Diskuze:

Pozůstatky nově objeveného dinosaura se našly v opálu
Fostoria dhimbangunmal | zdroj: James Kuether

Více než tři dekády trvalo, než vědecká komunita plně docenila nález dinosauřích kostí, ke kterému došlo v polovině 80. let v zapadlém australském městečku. Dílem za to mohla přirozená latence vědeckého světa – dílem se však rovněž ukázalo, že teprve moderní technologie může vzorky skutečně náležitě prozkoumat. Buď jak buď, uvnitř starého nálezu nyní vědci objevili doposud nepopsaný druh dinosaura.

Opálové překvapení

Psal se rok 1984, kdy malé hornické městečko Lightning Ridge ležící v Austrálii probral nečekaný objev.  Zdejší horníci totiž objevili velký počet opálů, uvnitř nichž byly uchovány fosilizované kosterní pozůstatky neznámého druhu dinosaura. Nález učinil horník Robert Foster v hloubce zhruba 10 metrů v oblasti pojmenované jako Sheepyard, tedy volně přeloženo jako "ovčí paseka".

Častěji se nám podobné vzorky uchovají spíše uvnitř jantaru, tedy původně stromové pryskyřice. Také opály však konzervovaly nejeden vzorek života - typicky kus kosti nebo třeba zub. Přesný mechanismus vzniku opálů není přesně pochopen. Pravděpodobně však vznikají v podzemí během dlouhého časového úseku z roztoku oxidu křemičitého a vody. Jak svého času uvedl National Geographic, do městečka se vydal tým paleontologů, aby cenný nález zdokumentoval a převzal.

Od té doby byly opály uschovány v Australském muzeu v Sydney - teprve nedávno je však Fosterova rodina věnovala výzkumníkům Australského opálového centra, jehož pracovníci ve vzorcích uzřeli předmět hodný dalšího, bližšího průzkumu.

Tým pod vedením Phila Bella z University of New England velmi rychle seznal, že kolekce je svého druhu unikátem. Uvnitř opálu je uchováno na 60 různých kostí jediného dinosauřího jedince - a to včetně části lebky! Krom nich práce odhalila i pozůstatky dalších tří dinosaurů stejného druhu, takže vzorky bylo možné srovnat i mezi sebou. Tak bohatá kolekce je ve světě fosilií zachovaných v opálu naprosto jedinečná.

Zub zachovaný v opálu Zub zachovaný v opálu | zdroj: Australské opálové centrum

Býložravec z křídy

Tím však objevy teprve začaly. Jednotlivé kameny prošly trojrozměrným 3D skenováním, které umožnilo zjistit proporce kostí aniž by došlo na poškození původních vzorků. Lze říct, že v roce 1984 podobná míra studia ještě v takovém rozsahu nebyla možná. První klinický tomograf byl představen teprve v roce 1971 a jeho rozšíření zabralo další desetiletí. Dnes jde již o běžnou součást výzkumu.

V součtu práce identifikovala pozůstatky jako zcela nový druh býložravého dinosaura. Jeho revírem byla polovina období křídy. Dnes nese v paleontologických spisech jméno Fostoria dhimbangunmal a je považován za příbuzného slavnějšího Iguanodona a Muttaburrasaurusy. Název nového druhu je převzat jednak ze jména nálezce Roberta Fostera, a jednak odkazuje na domorodé australské slovo "dhimbangunmal", které značí právě paseku pro ovce.

Co dinosauři ve vyprahlé Austrálii pohledávali? Místo nálezu v Novém Jižním Walesu je dnes možná pusté - v éře Fostoria dhimbangunmal ale obsahovalo řeky, laguny a rozsáhlé plochy vegetace. Ze struktury kostí a příbuznosti se rovněž zdá, že daný druh se živil právě rostlinami.

V součtu práce neobjevila radikálně odlišný druh - doplnila však o další dílek skládačku našeho chápání postupné evoluce dinosaurů. A učinila tak navíc s pomocí vzorků, které by snad mohly inspirovat i budoucí hledání dalších fosilií uchovaných v opálu. "Je vzrušující, když v Austrálii objevíme nové dinosaury," řekla k výzkumu Liz Freedman Fowlerová z Dickinsonovy státní univerzity. "Skutečnost, že byly tak dobré zachovány v opálu, je nečekaný bonus. Musíme složit dík původním objevitelům, kteří rozpoznali důležitost svého nálezu, a bez nichž by fosilie nikdy nemohly být vědecky prozkoumány."

Je otázkou, kolik podobných objevů čeká na svou příležitost uvnitř různých světových muzeí. Právě nové metody analýzy ale ukazují, že i starý objev může přinést nová zjištění.

Dinosauří obratel zachovaný v opálu Dinosauří obratel zachovaný v opálu | zdroj: Australské opálové centrum

Studie byla publikována v Journal of Vertebrate Paleontology.

Nejnovější články