Pravěcí Britové mumifikovali své mrtvé stejně jako Egypťané

1. 10. 2015 – 8:35 | Člověk | pal | Diskuze:

Pravěcí Britové mumifikovali své mrtvé stejně jako Egypťané
Mumie z doby bronzové nalezená v Británii | zdroj: www.dailymail.co.uk

Mumifikace  mrtvých je spojována především s egyptskou civilizací. Nové archeologické výzkumy odhalily, že totéž dělali i pravěcí obyvatelé Británie a to zhruba ve stejné době. Britové se tímto způsobem snažili zajistit, aby tělesné schránky jejich blízkých přežily celá desetiletí. 

Vědecké výzkumy ukázaly, že některé britské kmeny své mrtvé mumifikovaly tak, že jejich těla ponořily do rašeliniště a v některých případech je vystavily kouři. Je to odlišný přístup uchovávání mrtvých těl, než jaký prováděli Egypťané, kteří při mumifikaci používali sůl.

Podle Toma Boothema z univerzity ve Sheffieldu, Britové začali těla svých mrtvých mumifikovat kolem roku 2400  až do roku 1000 před naším letopočtem. To naznačuje, že pravěcí Britové mohli být mezi prvními lidmi na světě, kteří mumifikovali své mrtvé.

Vědci doposud našli důkazy o mumifikaci v Dorsetu, Kentu, severním Skotsku, nebo na ostrově Lewis. Booth zkoumal ostatky 16 mužů a žen z období neolitu a doby bronzové, které vykazovaly známky mumifikace.  

„Náš tým zjistil, že pomocí mikroskopické analýzy kostí mohou archeologové určit, zda byly tělesné ostatky mumifikovány, i když byly pohřbeny v prostředí, které není příznivé pro jejich uchovávání,“ uvedl Booth. „Je možné, že naše metoda nám umožní nalézt další starověké kultury, které mumifikovali své mrtvé,“ dodal vědec.

Je také možné, že mumie byly součástí uctívání kultu předků. Vědci se chystají prozkoumat dalších 30 ostatků lidí, nalezených ve Skotsku a Walesu. Stejně tak chtějí prozkoumat i některá další rašeliniště v Británii, která mohla sloužit k uchovávání starověkých mumií. 

Zdroje:

Nejnovější články