Proč se blesk tak divně klikatí? Konečně se našel fyzik, který to vysvětlil

14. 12. 2022 – 23:10 | Příroda | Ladislav Loukota | Diskuze:

Proč se blesk tak divně klikatí? Konečně se našel fyzik, který to vysvětlil
Klikatící se blesky nad svatovítskou katedrálou. | zdroj: Profimedia

Blesk sjíždí k zemskému povrchu klikatě a navíc se ještě zastavuje. Už víme proč.  

Blesky jsou na Zemi obvyklým jevem. V planetárním měřítku udeří zhruba padesátkrát za sekundu.

Napadlo vás ale někdy, proč tenhle silný elektrostatický výboj provázený emisí světla nesjede k Zemi přímo? Proč si svou trasu prodlužuje a klikatí se jako had?

Vysvětlení podává ve studii publikované tento týden v magazínu Journal of Physics D: Applied Physics John Lowke, fyzik plazmatu z Univerzity Jižní Austrálie ve městě Adelaide.

Dráha k zemi rozebraná na molekuly

Fyzici studují blesky desítky let a je zjevné, že klikatý tvar blesků je způsoben rozdíly ve složení různých částí atmosféry, kterými výboj prochází. Dosud ale tento postup blesku nikdo nepopsal na úrovni částic a molekul. Dokázal to až Lowke.

„Existuje mnoho studií o chování blesku, ale žádná z nich nevysvětluje, jak se klikaté dráhy formují, proč elektricky vodivý sloupec spojující kroky s mrakem zůstává tmavý a jak se blesk může šířit kilometry daleko,“ cituje Lowkeho žurnál New Atlas.

Naše oči nemají schopnost to postřehnout, ale blesk vystupující z oblaku není jednolitý objekt. Je to přerušovaně postupující výboj elektrické energie. Sestupuje z mraku k zemi po krocích dlouhých zhruba 50 metrů. V každém z těchto kroků se výboj na okamžik trvající 20 až 50 mikrosekund zastaví.

Každý z úseků přitom jasně zazáří a na zlomek sekundy pohasne. Tak blesk postupuje, dokud se nedostane na zemský povrch, nebo na objekt, který na něm stojí. Vzhledem k vysoké rychlosti blesku jeho přerušovaný postup lidské oko nepostřehne.

V nové studii Lowke a jeho spolupracovník Endre Szili vysvětlují tuto dráhu blesku účinkem singletového kyslíku. Jeho vysokoenergetické molekuly vznikají při srážkách elektronů s molekulami kyslíku.

Proč píšeme podstatné jméno plazma ve středním rodu? Vysvětluje to Ústav pro jazyk český – tady. Zatímco biologové a lékaři mluví o buněčné nebo krevní plazmě rodu ženského, fyzikové se zabývají teorií plazmatu - skupenství hmoty získané ionizací molekul nebo atomů plynů. Užívají název plazma ve středním rodu. Proto také máme Ústav fyziky plazmatu, ne plazmy.

Úsek klikatého blesku se zrodí, když se vytvoří určité množství metastabilních molekul kyslíku a oddělí se určitý počet elektronů. Poté, co úsek blesku zhasne, množství singletového kyslíku a elektronů se začne zvyšovat.

Po 20 až 50 miliontinách sekundy vzduch zase může vést elektřinu, elektrický potenciál na čele blesku se přitom zvýší na potenciál srovnatelný s potenciálem bouřkového mraku. Tak vzniká další úsek blesku, který si razí cestu k zemi.

Vymyslíme způsob, jak blesk zastavit?

Přesný popis jevu skrývá i praktické aplikace. Autoři studie mají za to, že může vést k účinnější ochraně před blesky.

Dnes je za nejlepší ochranu pokládán hromosvod, který vznikl už na konci 18. století. Funguje tak, že přitahuje blesk a uzemňuje jeho elektrický náboj. Je to v podstatě obdoba atmosférických kroků blesku.

Nyní, když víme, jaké podmínky panují v atmosféře před tím, než blesk zasáhne budovu, může být jednou vypracována metoda, jak výboj zastavit. Blesky by tak nemusely budovy, auta či letadla vůbec zasáhnout.

Zdroje:
New Atlas, Journal of Physics D: Applied Physics

Nejnovější články