Šimpanzi primatoložky Jane Goodallové pomáhají v boji proti HIV

9. 6. 2015 – 13:45 | Příroda | Jan Toman | Diskuze:

Šimpanzi primatoložky Jane Goodallové pomáhají v boji proti HIV
Léčba HIV není žádná opičárna | zdroj: 酷哥哥

Virus HIV, který se po nějaké době zpravidla projeví kompletní ztrátou imunity neboli syndromem AIDS, je jedním z nejnebezpečnějších lidských patogenů. V současnosti je jím nakaženo okolo 40 milionů lidí, a i když se jeho šíření v posledních letech daří zpomalit, stále představuje jednu z největších medicínských výzev.

Původ viru můžeme nalézt u lidoopů, kteří jsou nositeli blízce příbuzných virů skupiny SIV. Rozšířenější typ HIV-1 pochází od šimpanzů, zatímco méně rozšířený HIV-2 se na člověka přenesl z goril.

Šimpanzi jsou našimi nejbližšími příbuznými, a proto nepřekvapí, že mají zcela srovnatelný imunitní systém. Jednou z jeho nejvýznamnějších složek je tzv. komplex MHC. Pod tajemným názvem se skrývá soustava bílkovinových mechanismů osazená na povrchu buňky, která váže zlomky materiálu z vnitřku buňky či jejího okolí a následně vzorky vystaví, aby je mohly „ohmatat“ buňky imunitního systému.

Pokud je nějaký z nich podezřelý, například jde o zlomek viru, tak imunitní buňka vyhlásí poplach. Individuální jedinci oplývají mírně odlišnými geny pro MHC, takže příslušné mechanismy zachytávají přednostně jiné vzorky. Každý je tak lépe vybaven pro boj s jinými chorobami.

Výzkum odolnosti našich blízkých příbuzných k virovým obdobám HIV by tak mohl sehrát důležitou roli při léčbě a předcházení této nemoci i u člověka. Nejprozkoumanější jsou bezpochyby šimpanzí tlupy legendární primatoložky Jane Goodallové z národního parku Gombe v severozápadní Tanzánii.

World Bank Jane Goodallová (vlevo) na diskuzi ve Světové bance | zdroj: World Bank

Na tyto tlupy se zaměřil tým amerických vědců, vybavený nejnovějšími přístroji, schopnými analyzovat vzorky DNA i z pouhých šimpanzích výkalů. Výzkum spojil detailní informace o početních změnách ve všech třech tlupách žijících na tomto území s poznatky o nákaze jedinců virem SIV a genetických predispozicích.

Pro šimpanze není jejich SIV tak smrtonosné jako HIV pro člověka – zvláště jedinci s variantou MHC genu Patr-B*06:03 dokáží velmi účinně zpomalit množení viru. Jistě nebude náhodou, že lidská obdoba tohoto genu, HLA-B*57:01, má velmi podobné účinky.

U nakažených šimpanzů se také přednostně vyskytují varianty HLA-B*22:03 a 05, zatímco variantu HLA-B*22:04 u nich téměř nenalezneme. První dvě tedy do jisté míry chrání před následky nemoci, zatímco poslední by mohla poskytovat ochranu před nákazou.

Další varianty by mohly souviset s větší plodností nakažených jedinců nebo naopak náchylností k onemocnění. Obdoby všech těchto genů nalezneme i u člověka a jejich průzkum by tak mohl v budoucnu pomoci při vývoji léků či očkování proti HIV a AIDS.

Zdroj: EE Wroblewski, PJ Norman,  LA Guethlein,  RS Rudicell,  MA Ramirez,  Y Li, BH Hahn, AE Pusey & P Parham (2015):  Signature Patterns of MHC Diversity in Three Gombe Communities of Wild Chimpanzees Reflect Fitness in Reproduction and Immune Defense against SIVcpz. PLoS Biol, 13(5).

Zdroje:
Vlastní

Nejnovější články