Štěstí si za peníze koupíš. Bohatí lidé ho prožívají častěji

4. 1. 2021 – 8:57 | Člověk | Ladislav Loukota | Diskuze:

Štěstí si za peníze koupíš. Bohatí lidé ho prožívají častěji
zdroj: Profimedia

Nová studie klade rovnítko mezi častější pocity štěstí a bohatství. A má pro to zajímavé vysvětlení.

Tvrzení, že štěstí si za peníze nekoupíš, je relativní. Upozorňuje na výzkum Harvardovy obchodní školy.

Výzkumníci vedení Jonem M. Jachimowiczem shromáždili data od 1290 dobrovolníků, kteří popisovali své pocity v průběhu dne. Zajímalo je, jak často zažívají pocit štěstí ("jednou za měsíc", "jednou za týden", "jednou za den", "dvakrát až třikrát za den", "častěji") a jakou intenzitu jejich pocity štěstí mají ("velmi nízkou", "nízkou", "průměrnou", "vysokou", "velmi vysokou").

Spolu s dalšími demografickými daty, zejména údaji o výši příjmů a majetku, vyplynula zajímavá souvislost mezi bohatstvím a pocitem štěstí. Bohatší i chudší lidé prožívají štěstí zhruba stejně intenzivně, ti první ho však zakusí častěji.

Autoři studie, publikované v žurnálu Social Psychology and Personality Scienceto shrnují takto: "Vyšší příjem může přinést častější pocit štěstí, neposkytne však štěstí intenzivnější."

Na bohatství záleží

"Výše příjmu a osobní pocit pohody jsou propojeny – ale jak a proč, to bude ještě předmětem výzkumu," píšou výzkumníci.

Ačkoli jejich cílem nebylo zjišťovat důvod rozdílu ve frekvenci pocitů štěstí, autoři ve studii zmiňují předpoklad, že bohatší lidé mají jednoduše lepší možnosti, aby si užívali různých společenských aktivit.

Výzkumníci se odvolávají na americký výzkum z let 2012 a 2013. Ten u dvaceti tisíc jednotlivců zjišťoval jejich denní aktivity a emoce, které během nich zažívají.

Z výzkumu vyplynul poznatek, že bohatší lidé se častěji oddávají volnočasovým aktivitám, které podporují štěstí, setkávají se s lidmi například při sportu nebo při modlitbách, zatímco chudší lidé tráví volný čas častěji pasivním způsobem – sledují televizi nebo jen odpočívají.

To však neznamená, že lidé s nižšími příjmy mají cestu k prožívání štěstí uzavřenou. Průzkum Jona M. Jachimowicze se týkal jen toho, čemu se říká krátkodobé štěstí.

Dřívější studie ukázaly, že podstatnější ukazatel pro kvalitu života, potažmo dlouhodobé štěstí, je sounáležitost s komunitou a rodinou. Odhalily také, že bohatší lidé prožívají víc stresu a že pro kvalitu prožívání štěstí může být prospěšné nevěnovat svým financím příliš velkou pozornost.

Zdroje:
Social Psychology and Personality Science

Nejnovější články