Algoritmus předpoví, zda umřete na covid

14. 3. 2021 – 18:04 | Technologie | Pavel Jégl | Diskuze:

Algoritmus předpoví, zda umřete na covid
Plíce zasažené covidem-19 na skenu počítačové tomografie. | zdroj: Profimedia

Umělá inteligence dokáže s vysokou přesností odhadnout, kdo z nakažených zemře na covid-19.

Technologie dokáže nevídané věci. Umělá inteligence, kterou vyvinuli na Kodaňské univerzitě, určí s devadesátiprocentní jistotou, zda je váš život ohrožen covidem-19. A to ještě před tím, než se nakazíte.

Tady máš data a uč se

Dánové sestavili její algoritmus z dat 3994 pacientů, kteří v severské zemi, byli infikováni koronavirem. K ověření výsledků použili údaje o 1650 nakažených Britech.

U sledovaných lidí se do algoritmu vkládaly údaje o zdravotním stavu, komorbiditách – chorobách, které se vyskytly současně s covidem – a základní charakteristiky, zejména věk, pohlaví, index tělesné hmotnosti.

Umělou inteligenci – počítačový algoritmus, který je schopen učit se a uvažovat nezávisle na počátečním programování, a tak rozvíjet inteligenci vlastní živým tvorům – pak vědci nechali zpracovat a vyhodnocovat rizikové faktory.

Algoritmus určoval riziko úmrtí v různých fázích - při diagnóze, při hospitalizaci, anebo při přijetí na jednotku intenzivní péče. (Ze sledovaných pacientů 324 covidu podlehlo.)

Pomůže chytrý algoritmus?

Z výsledků zdokonalujícího se algoritmu, zveřejněném v odborném časopise Nature, vyplývá, že nejvyššímu riziku jsou vystaveni muži nad 73 let s vysokým krevním tlakem a vysokým indexem tělesné hmotnosti BMI, který je dán poměrem hmotnosti a druhé mocniny výšky.

Vědci ve zprávě o počítačovém algoritmu píšou, že umělá inteligence by mohla pomoci vládám, nemocnicím a dalším zdravotnickým zařízením po celém světě přijmout další preventivní opatření, upřednostnit některé pacienty, a tím zabránit zbytečně vysoké úmrtnosti.

Zdroje:

Nejnovější články