Co jsou chytrá města aneb jaká budoucnost nás čeká?

29. 7. 2019 – 11:52 | Nedd | Inzerce | Diskuze:

Co jsou chytrá města aneb jaká budoucnost nás čeká?
Ilustrační snímek | zdroj: tisková zpráva

Takzvané "Smart cities" (chytrá města) představují pouhý odraz mohutného rozvoje informačních a komunikačních technologií a jejich využití v digitální ekonomice. Co to vlastně ale přesně znamená, digitální ekonomika? Tu můžeme popsat jako nový způsob alokace zdrojů, při kterém se právě informačních a komunikačních technologií hojně využívá. Někdy se o ní mluví i jako o čtvrté průmyslové revoluci, kdy řada současných povolání v jejím důsledku pravděpodobně zanikne a lidé začnou pracovat v oborech, které zatím ještě neexistují.

S tím vším je spojený i zmíněný rozvoj Smart cities. Jejich významnost se navíc zvyšuje s růstem urbanizace, městské populace a s tím spojený i tlak na životní prostředí. Jedním z hlavních cílů chytrých měst je primárně nalézt takový koncept, který by byl schopný městům zajistit trvale udržitelný model rozvoje, vynikající podmínky pro kvalitu života, bezpečnost a také maximální efektivitu u využití energie. To vše právě s pomocí moderních technologií. Tolik tedy k tomu, proč je koncept chytrých měst důležitý.

"Skutečným cílem konceptu chytrého města není převratné zavádění technologických novinek, ale reálné zlepšení úrovně života obyvatel při současné ohleduplnosti k životnímu prostředí," uvádí David Spies, Business Development Manager z Nordic Telecom. "Proto je důležité řešit celou oblast koncepčně a při tvorbě koncepce vždy zjišťovat a reflektovat přání obyvatel města," doplňuje Spies.

Dalšími důležitými cíli chytrých měst jsou například zmenšování ekologické stopy nebo posilování konkurenceschopnosti. Důležité je, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými odvětvími – například dopravou, logistikou, bezpečností, energetikou, správou budov a další. Právě to dobře napomůže snížit energetickou náročnost a zlepší to kvalitu života občanů v daném městě.

Přiložené schéma vysvětluje jednotlivé části konceptu chytrých měst tak, aby byly lépe uchopitelné a srozumitelnější.

smartcities1 zdroj: tisková zpráva

Klíčová je konektivita

U Smart city je vždy klíčové připojení k internetu. Existují ale různé scénáře na to, jak by konektivita měla vlastně vypadat. Dva typické scénáře ilustruje následující schéma.

grafika smart zdroj: tisková zpráva

Pro správné fungování celého procesu je však nezbytná datová (smart) platforma. Příklad architektury Smart city platformy ukazuje obrázek níže. Centrální datovou platformu pak dále využívají interní uživatelé v podobě otevřených dat pro třetí strany, a dále v podobě webových portálů a mobilních aplikací pro obyvatele a návštěvníky města.

  grafika 2 smart zdroj: tisková zpráva

O teorii se dobře mluví, lépe se však vysvětluje na příkladech z praxe. Mezi Smart city koncepty, které byly zrealizovány v České republice, patří například Datová platforma hlavního města Prahy, Kolínská klíčenka, řízení provozu pomocí smart platformy ve Zlíně, či také aplikace Mobilní rozhlas, kterou využívá v dnešní době řada měst.

V Česku se tedy koncept chytrých měst dynamicky rozvíjí. Potvrzuje to i odborník na 5G z Nordic Telecom David Spies: "Na jedné straně si stále více měst uvědomuje význam zapojení do tohoto procesu, na druhé straně je v ČR řada firem, které nabízejí progresivní technická řešení, často úspěšná i v zahraničí," komentuje situaci Spies.

Zdroje:
Vlastní

Nejnovější články