Dva grafy, které vám ukážou, jak chrání vakcíny proti covidu

22. 12. 2020 – 7:36 | Technologie | Ladislav Loukota | Diskuze:

Dva grafy, které vám ukážou, jak chrání vakcíny proti covidu
zdroj: Profimedia

Z grafů, které zachycují výsledky testů očkovacích látek, je patrný propastný rozdíl mezi vakcínou a placebem.

Česko bude mít pro očkování proti covidu pět druhů vakcín, mezi nimi očkovací látky od společností Pfizer/BioNTech a Moderna. První dorazí v sobotu 26. prosince, druhé během prvního čtvrtletí příštího roku.

Jejich účinnost názorně ukazují dva grafy ze studie amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, který vakcíny schválil.

Placebem vakcínu nenahradíš

Firma Pfizer v testech sledovala 44 tisíc dobrovolníků. Byli rozděleni do dvou skupin. Jedna dostala vakcínu, druhá placebo (neúčinnou látku).

Z grafu je patrné, že zhruba do desátého dne od injekce stoupaly počty nakažených v obou skupinách stejně. Po této době se však v organismu očkovaných jedinců vytvořily protilátky a jejich skupina přestala vykazovat nové infekce, zatímco neočkovaná skupina je nabírala.

(Oba následující grafy si pro lepší rozlišení rozklikněte.)

graphic moderna u zdroj: Pfizer/BioNTech

Vakcína je dvoudávková, po 21 dnech od první dávky následovala dávka druhá, a ta – jak je z grafu patrné – zajistila další ochranu po 112 sledovaných dnů testu.

Z dat vyplývá, že vakcína Pfizer/BioNTech vykázala 95procentní účinnost (schopnost zabránit nákaze).

Při testování Moderny výzkumníci sledovali 15 tisíc očkovaných dobrovolníků po boku 15 tisíc lidí s placebem. Z grafu je zřejmý ochranný účinek vakcíny po dvou týdnech od první injekce. Tento účinek se zvyšuje po druhé injekci, která následuje 28 dnů po injekci první. V placebo skupině přibývají nakažení zhruba lineálně.

Z testů vyplynula 94procentní účinnost vakcíny.

graphic moderna u zdroj: Moderna

Oba grafy jsou si podobné, což je dáno podobnou účinností vakcín. Vakcíny zmíněných firem chrání spolehlivě zejména před těžkými případy covidu.

Z detailnějšího srovnání vakcín nicméně vychází Pfizer o něco účinnější, má rychlejší nástup ochrany proti novému koronaviru.

A co vedlejší účinky?

S nimi jsou spojovány možné námitky odpůrců očkování.

Obvykle mají mírnou formu – v případě Moderny oznámilo 17 procent očkovaných bolestí hlavy, horečky nebo různé bolesti. Tyto problémy obvykle trvaly dva až tři dny.

Pfizer má vyšší procento mírných vedlejších účinků, 20 procent. Očkovaní jedinci občas cítili únavu, bolest hlavy a bolesti svalstva.

Skutečně významnější vedlejší účinky se u této vakcíny dostavily u méně než půl procenta očkovaných. S tímto číslem se ale pojí háček. Stejnou míru problémů ohlásili také lidé z placebo skupiny. To naznačuje, že komplikace nesouvisely s očkováním, ale se zdravotními problémy účastníků testu.

Z dat testů vakcíny Pfizeru vyplynulo, že při očkování nastala alergická reakce u promile očkovaných. Během týdne očkování látkou od Pfizeru v USA bylo zaznamenáno pět případů vážné alergické reakce, další dva byly dříve hlášeny z Británie. 

Pfizer nicméně v příbalovém letáku k vakcíně varuje: "Nepodávejte vakcínu lidem se známou anamnézou závažné alergické reakce."

Zdroje:
FDA

Nejnovější články