Evropa zmizí z planety. Za 280 milionů let se rozplyne v superkontinentu Amasie

6. 10. 2022 – 23:58 | Příroda | Pavel Jégl | Diskuze:

Evropa zmizí z planety. Za 280 milionů let se rozplyne v superkontinentu Amasie
Pískovcové tabulové plošiny v Navajské oblasti rozkládající se na severovýchodě Arizony a severozápadě Nového Mexika. Tato geologická struktura zůstala zachována z éry, kdy byla součástí superkontinentu Pangea. Bude podobně vypadat vnitrozemí budoucího kontinentu Amasie? | zdroj: Profimedia

Dnešní kontinenty se spojí do jednoho superkontinentu. Vědci počítačovou simulací zjišťovali, kdy to bude a jak tato pevnina bude vypadat.

Na Zemi se nachází sedm kontinentů (pokud počítáme zvlášť Jižní a Severní Ameriku i Evropu a Asii). Mají odlišné ekosystémy a lidské kultury.

Ve vzdálené minulosti však kontinenty vypadaly jinak. A jiné budou také  ve vzdálené budoucnosti.  

Kontinenty v pohybu

Kontinenty se neustále pohybují. Příčinou jsou litosférické desky (desky zemské kůry z pevné horniny), které se přesouvají, narážejí do sebe, anebo se rozpadají. Pevniny se proto spojují, dělí, vzdalují a potom se zase přibližují.

Zhruba jednou za 600 milionů let vytvoří kontinenty superkontinent, který jako magnet k sobě přitáhne veškerou pevninu planety a vytvoří jeden obrovský světadíl omývaný jedním obrovským oceánem.  

Experti z Curtinovy univerzity v australském Perthu se ve svém novém výzkumu snažili zjistit, kdy tento superkontinent vznikne a jakou bude mít podobu.

V současnosti jsou zmiňovány čtyři různé modely budoucího superkontinentu – Amasie, Aurica, Novopangaea a Pangaea Proxima. V nové studii publikované v magazínu National Science Review vědci pomocí počítačové simulace pohybu kontinentů dospěli k závěru, že příštím superkontinentem se za 280 milionů let stane Amasie.  

a-possible-amasia-configuration-280-myr-into-the-future Tak by měl vypadat superkontinent Amasie za 280 milionů let. | zdroj: kredit-Curtain University

Amasie vznikne, až se uzavře Tichý oceán, pozůstatek superoceánu Panthalassa, který obklopoval zatím poslední superkontinent Pangeu.

Tichý oceán se dnes rozlévá na 30 procentech povrchu planety a v nejširším místě měří 19 000 kilometrů. Už nyní se však zmenšuje, byť jen o centimetry ročně.

Tým Čchuana Chuanga z Curtinovy univerzity vycházel z předpokladu, že oceánské desky už od vzniku planety chladnou. Proto se ztenčují. A proto je také téměř vyloučeno, aby nový superkontinent vznikl uzavřením „mladých“ oceánů, jakými jsou Atlantský nebo Indický oceán.

Jako dílky puzzle

„Během posledních dvou miliard let se kontinenty Země srazily a vytvořily superkontinent každých 600 milionů let. Tento cyklus nazýváme cyklus superkontinentů. To znamená, že současné kontinenty se znovu spojí za několik set milionů let,“ cituje profesora Chuanga web Curtinovy univerzity.

Ze simulace vyplývá, že tento okamžik by měl nastat zhruba za 280 milionů let.

V Amasii do sebe budou dnešní kontinenty zapadat jako dílky puzzle. Evropa zmizí jako kontinent, její území se rozplyne v Amasii, bude se nacházet na jejím severovýchodním okraji.

Chuang upozorňuje, že za existence jediné kontinentální hmoty se dramaticky změní pozemský ekosystém a životní prostředí. A to k horšímu.

„Země, jak ji známe, se bude drasticky lišit od té dnešní, až se vytvoří Amasie. Hladina moře bude nižší a rozsáhlé vnitrozemí superkontinentu bude suché s vysokými denními teplotními rozsahy,“ vysvětluje profesor Chuang.

Zdroje:
National Science Review, Curtin University

Nejnovější články