Je Rudá planeta mrtvá poušť? Některé mikroby by na Marsu s přehledem přežily

23. 6. 2015 – 15:15 | Vesmír | Jan Toman | Diskuze:

Je Rudá planeta mrtvá poušť? Některé mikroby by na Marsu s přehledem přežily
Jižní pól | zdroj: ESA

Povrch Marsu není místem, kde by chtěl člověk strávit dovolenou. Přinejmenším bez pořádného skafandru. Velmi nízké teploty doplňuje řídká atmosféra s jen stopovým množstvím kyslíku, propouštějící smrtící záření.

Podle kosmických měřítek se ale jedná téměř o oázu. Teploty jen občas klesnou pod –100 °C, v létě se umí vyšplhat i nad nulu a krajina není tak odlišná od pozemských mrazivých pouští, které najdeme třeba v Antarktidě. Přitom neznáme jediné místo na povrchu Země, které by alespoň řídce neobývaly živé mikroorganismy. Mohly by ale mikroby přežít i na Marsu?

Stejnou otázku si položili mikrobiologové z univerzity v americkém Arkansasu a rozhodli se ji experimentálně ověřit. Jak na konferenci informovala R. Mickolová, vybrali takové mikroby, které by teoreticky dokázaly vyžít z toho mála zdrojů, které Mars nabízí.

Jinými slovy organismy specializované na bezkyslíkaté prostředí a získávající energii z jednoduchých chemických látek. To celé ovšem bez slunečního světla – před ničivým zářením by je ochránil pouze život pod povrchem.

12. výročí evropské sondy Mars Express Nilli Fosae | zdroj: ESA

Všechny tyto podmínky splňují takzvaná metan vytvářející archaea: organismy, podobné jednoduchou stavbou buňky bakteriím, ale příbuzné jim tak vzdáleně, jako my lidé, se živí spojováním vodíku s oxidem uhličitým na metan.

Vědci archeonty umístili do vodní lázně a zavřeli do aparatury, která simulovala marsovské podmínky – atmosférický tlak v ní panoval stokrát nižší než na vrcholku Everestu. Podobné vodní kapsy by se alespoň občas mohly tvořit i pod povrchem Marsu, přičemž tým už dříve dokázal, že stejní archeonti dokáží přežít zmrznutí a vysušení. Nezklamali ani teď. Za nízkého tlaku se jim dařilo jen o málo hůř než za normálních podmínek.

Slibný výsledek je ovšem stejně tak příslibem, jako varováním. Na Marsu byly několikrát zachyceny stopy metanu, které by mohly pocházet od místních obyvatel. Podobné organismy by šlo v budoucnu využít při tzv. terraformaci, přeměně Marsu na úrodnou planetu.

Vyvstává však riziko nechtěného zavlečení konkurenčních mikrobů na Mars jakožto černých pasažérů na pozemských sondách. Jakoukoli techniku, kterou k Marsu vyšleme, bude potřeba čistit ještě důkladněji, než bylo dosud zvykem.

Zdroj: R. L. Mickol, T. A. Kral (2015): Survival of Four Methanogen Species in Aqueous Media at Low Pressure. 115th General Meeting of American Society for Microbiology.

Zdroje:
Vlastní

Nejnovější články