Koronavirus ŽIVĚ: Počet obětí překročil 300 tisíc

Koronavirus ŽIVĚ: Počet obětí překročil 300 tisíc Klauni v korona-epoše | zdroj: Profimedia.cz

Aktuální data o postupu pandemie koronaviru ve světě i v Česku ve streamovaném videu a grafech.

Počet lidí, kteří zemřeli na COVID-19, anebo s touto nemocí, ve čtvrtek 14. května globálně přesáhl 300 tisíc.

Za drtivou statistiku však můžeme dodat povzbudivou zprávu: Koronavirus SARS-CoV-2, který obávanou nemoc vyvolává, ztrácí na dynamice, což je vidět v datech a v grafech Roylab Stats (viz video).

Prvního člověka, který s nemocí zemřel, zaznamenalo čínské město Wu-chan 9. ledna. Hranice 100 tisíc mrtvých padla za 91 dnů, 10. dubna. Potom trvalo pouhých 15 dnů, než se počet mrtvých zdvojnásobil. Hranice čtvrt milionu dosáhla nemoc za devět dnů a na 300 tisíc se dostala 'až' za deset dnů.

Z toho je patrné, že nárůst počtu obětí globálně zpomaluje, naopak zrychluje počet vyléčených. Platí to také pro Evropu i Česko.

Není to však žádné výrazné zpomalení epidemie. Dá se přirovnat k situaci, kdy řidič vyřadí, sundá nohu z plynového pedálu, ale nebrzdí.

Dynamiku šíření Covidu vystihuje graf, který ukazuje počet aktivních případů na logaritmické ose. Pokud počet případů exponenciálně (nekontrolovaně) roste, zobrazuje vývoj stoupající přímka. Jakmile se začne zpomalovat, odpadá od přímky křivka.

logatimus zdroj: Roylab Stats Graf si pro lepší zobrazení rozklikněte.

Na dalším grafu s běžnou lineární stupnicí vidíte aktuální COVIDovou situaci v Česku. Zelená plocha zobrazuje počet vyléčených v čase, fialová počet nemocných a šedá počet úmrtí.

Česko patří v Evropě ke státům, které byly epidemií zasaženy nejméně. Z COVIDu, jak je z grafu patrné, se už vyléčily tři pětiny nemocných.

uzis zdroj: ÚZIS Graf si pro lepší zobrazení rozklikněte.

Vzhledem k rozdílným rozsahům testování populace je zřejmé, že počet potvrzených případů nákazy v té či oné zemi nemusí poskytovat zcela věrohodný obraz skutečného rozsahu epidemie.

Ani počty obětí nemusí být přesné. V Lombardii například u mnoha starých lidí, kteří nebyli hospitalizováni a zemřeli doma, testy na koronavirus nedělali. Totéž platí pro Španělsko.

Také v Británii budou skutečná čísla obětí vyšší. Ministerstvo zdravotnictví do statistik započítává jen úmrtí v nemocnicích.

Od reality jsou na hony vzdálena data, které dodává ruské ministerstvo zdravotnictví. Rusko přiznává přes 2 000 mrtvých. Jenže jen v Moskvě v dubnu zaznamenali o 1700 úmrtí víc v porovnání s pětiletým průměrem. V ruském případě si proto můžete desetinnou čárku u mrtvých pomyslně posunout o jedno místo doprava.

profimedia-0335703856 Dezinfekce kostela v římské čtvrti Tuscolano | zdroj: Profimedia.cz

Vedle grafů, které zobrazují postup pandemie, nabízí Roylab Stats také graf znázorňují vládní dluhy v procentech hrubého domácího produktu, ve kterém je Česko deváté odspoda.

Tato čísla se brzy výrazně změní a dluhy raketově vyrostou, protože vlády, včetně české, sanují měsíce vypnuté ekonomiky.

DEBTS zdroj: Roylab Stats Graf si pro lepší zobrazení rozklikněte.

Nakonec pozitivní zjištění: V důsledku příznivého vývoje posledních týdnů a dnů vlády postupně uvolňují protivirová opatření. Lidé se vrací na ulice měst a do práce.

Měst duchů, o kterých ve své nejnovější nahrávce zpívají Rolling Stones (viz video), ubývá. V platnosti však zůstávají mnohé korona-regulace omezující zejména shromažďování, cestování a návštěvu kulturních či sportovních akcí.

Zdroje:
Roylab Stats