Mácha by se červenal! Sexuální zvyklosti Čechů nepřestávají udivovat

19. 5. 2015 – 19:00 | Člověk | Jan Toman | Diskuze:

Mácha by se červenal! Sexuální zvyklosti Čechů nepřestávají udivovat
Jací jsme v hokeji víme, ale jací jsme v posteli? | zdroj: tisková zpráva

„Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas,“ rozplýval se nad vlahými májovými podvečery Karel Hynek Mácha. Verše jeho Máje se vžily pro to nejjemnější pojmenování lásky. Pokud ale můžeme něco usuzovat z jeho zašifrovaného deníku, sám autor to zcela jistě nemyslel jen platonicky.

Proto by možná i jeho zaujal nejnovější výzkum z oboru evoluční psychologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Výzkumníci z Laboratoře evoluční biologie totiž rozjeli odvážný internetový dotazník zaměřený na sexuální zvyklosti Čechů. A nestačili se divit jeho prvním výsledkům.

Už samotný počet respondentů vyráží dech. Dosud vyplnilo (stále probíhající) dotazník téměř 15 000 osob. Přitom každý jeden dotazovaný, který se do výzkumu zapojí, zvyšuje jeho důvěryhodnost. Nepřekvapilo naopak, že se do výzkumu zatím zapojilo o něco více mužů než žen, a že se průměrný věk obou pohlaví pohyboval kolem 30 let.

O něco překvapivější je procento ne-heterosexuálních mužů a žen, zvláště proto, že takto vysoký počet účastníků je již reprezentativní pro celou populaci. Pro jistotu dodejme, že v moderních výzkumech se badatelé neptají přímo na sexuální orientaci, ale na to, jak danému dotazovanému připadají atraktivní jedinci stejného a opačného pohlaví.

Jako ne-heterosexuální jsou potom započítáni ti respondenti, kterým se líbí více nebo stejně osoby pohlaví stejného. Mezi muži je takových respondentů zhruba 8 % a mezi ženami dokonce 12 %. To je rozhodně víc, než se běžně udává, ale souhlasí to s nedávnými výzkumy. Nepřekvapí ani fakt, že muži spíše preferují jedince jednoho, nebo druhého pohlaví, a můžeme je tedy označit spíše za heterosexuály či homosexuály (bisexuálů mezi nimi najdeme relativně málo).

Philippe Leroyer zdroj: Philippe Leroyer

Ženy naopak pokrývají poměrně souvisle celé spektrum možných orientací a v souladu s řadou moderních názorů jsou tak převážně do jisté míry bisexuální. Ani striktní heterosexuálové ovšem nemusejí být tak vyhranění, jak tvrdí – nezanedbatelné procento takových mužů i žen si již vyzkoušelo pohlavní styk s osobou stejného pohlaví.

Co se týče jednotlivých sexuálních praktik, rozhodně nepřekvapí široké rozšíření, obliba, ale i tolerance orálního sexu mezi muži i ženami, pasivně i aktivně. Z nepřeberného množství výsledků se rovněž potvrdilo velmi široké rozšíření pořizování erotických fotografií – ať už sebe, nebo partnera či partnerky.

Této činnosti se z respondentů, kteří to navíc všichni nemuseli přiznat, věnovala již více než polovina! Rozšíření digitálních fotoaparátů a smartphonů očividně ovlivňuje i skrytější sféry našeho života a možná by nebylo od věci věnovat tomuto fenoménu více osvěty.

Neměli bychom se divit ani gigantickému úspěchu knižního a filmového zpracování Padesáti odstínů šedi. Ještě před pár lety tabuizované SM praktiky, zdá se, v klidu přežívaly v ložnicích i za veřejného pohoršování. Svázání od partnera či partnerky nebo naopak svázání jeho či jí si vyzkoušelo mezi třetinou a polovinou dotazovaných a velká část tuto zkušenost hodnotila kladně.

Chris Marchant zdroj: Chris Marchant

Hned v závěsu je nadvláda nad pohlavním partnerem či partnerkou a vydání se mu na milost či nemilost nebo dokonce hra na znásilnění. Nepřekvapí, že navzdory moderním feministickým tendencím upřednostňují ženy při takových postelových hrátkách spíše podřízenou a muži nadřízenou roli.

Spíš nás ale může zamrazit, jak tenká hranice leckdy vede mezi hrou a skutečností. Při velmi širokém vymezení pojmu sexuálního násilí tak soudům opravdu nelze závidět jejich roli při rozplétání konkrétních případů – dodejme jen, že navzdory všeobecnému přesvědčení neproběhne většina znásilnění „v parku za keřem“, ale bohužel doma za zavřenými dveřmi. Z druhé strany je poněkud znepokojivé, že zhruba sedmina dotazovaných žen někdy svedla muže, který věděl, že nesmí podlehnout.

Z dotazovaných praktik bychom nenalezli prakticky žádnou, která by nenašla své příznivce. Obliba těch opravdu exotických se ovšem pohybuje jen kolem 5 %. Pokud vás výzkum zaujal, stále se do něj můžete zcela anonymně zapojit na zmíněné internetové adrese.

A pokud se o své intimní soukromí nechcete dělit, ale rádi byste pomohli s nějakým jiným výzkumem, není nic lehčího, než se stát tzv. pokusným králíkem – přesněji řečeno členem facebookové skupiny Pokusní králíci, případně se zaregistrovat na www.pokusnikralici.cz a vybrat si dotazník, který nenahání ruměnec do tváří.

Zdroje:
Vlastní

Nejnovější články