Nedělní přednáška: Co je zač jaderný chemik

- Technologie autor: Lukáš Grygar

Jaderná chemie je vědní obor, který je stále poněkud zahalen tajemstvím, a to překvapivě i přes svůj slavný začátek a spojení se jmény Marie Curie-Skłodowské či akademika Františka Běhounka.

O své práci přednášel Martin Přeček v rámci Science Café

O své práci přednášel Martin Přeček v rámci Science Café,zdroj: SlidesLive

Kromě velmi zajímavého a cenného přínosu při výzkumu podstaty chemických prvků se přitom poznatky získané jadernými chemiky dostaly do každodenního užívání nejen v ostatních chemických vědách, ale i v běžném životě.

O studované problematice a aplikacích jaderné chemie, a také o vlastních zkušenostech, pohovoří absolvent Katedry jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze, Ing. Martin Přeček, Ph.D., v současné době pracující v oddělení Radiační a chemické fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR.

Tagy: přednáška jaderná chemie

Zdroje: SlidesLive