Nil dosahoval až k pyramidám v Gíze, potvrzují vědci

6. 9. 2022 – 17:12 | Příroda | Ladislav Loukota | Diskuze:

Nil dosahoval až k pyramidám v Gíze, potvrzují vědci
Velká (Cheopsova, Chufuova) pyramida v Gíze se sfingou v popředí. | zdroj: Profimedia

Před tisíci lety vypadalo okolí nejslavnějších pyramid úplně jinak než dnes. Vědci jeho podobu rekonstruovali. 

Starověcí Egypťané pokládali Nil za zdroj veškerého života. Bez této řeky by jejich civilizace možná neexistovala.

Díky záplavám vznikly v jejím okolí naplaveniny bohaté na organické látky. Síť kanálů, které čerpaly vodu z řeky, zajistila rozvoj zemědělství.

Co víc, nový výzkum potvrdil, že Nil umožnil, anebo aspoň významně usnadnil stavbu ikonických pyramid v Gíze.

Lodí až k pyramidám

Cheopsova (Chufuova) pyramida, dominanta nekropole v Gíze, je dnes vzdálená od Nilu osm kilometrů. Nová studie ale naznačuje, že ve starověku vedlo jedno z ramen řeky až k pyramidám v nekropoli, což usnadnilo dopravu stavebního materiálu.

Domněnka, že u pyramid končilo rameno řeky nebo vodní kanál, je mezi egyptology už dlouho rozšířena. Podzemní sondy a vrty v minulosti ukázaly, že v současnosti suché části západního břehu Káhiry byly dřív pod vodou.

Nebylo ovšem zřejmé, kam voda dosahovala a kde pocházela z přirozeného toku, anebo z uměle vybudovaných kanálů.

Jasno do dohadů a domněnek vnáší nová studie publikovaná na webu PNAS. Studie zkamenělých pylových zrn výzkumníkům umožnila sestavit dosud nejpodrobnější obraz říčního systému Nilu v oblasti Káhiry před tisíci let.

Vědci vedení geografem Haderem Sheishou z univerzity Aix-Marseille odebrali pylová zrna ze sond vyvrtaných v záplavové oblasti Gízy východně od pyramidového komplexu. V laboratoři je louhovali a analyzovali.

Tímto způsobem určili desítky druhů rostlin z éry starověkého Egypta, mezi nimi kapradiny, rákosy, různé druhy travin a palmy. Pyl z rákosů naznačoval trvale zatopený terén, zatímco pyl trav schopných přežít dlouhé sucho vymezoval začátek oblasti, kam voda zasahovala jen v některých částech roku.

Výzkum ukázal že před 8000 lety byla oblast kolem Gízy pod vodou. Potom začala vysychat. V dalších tisíci letech se tam ale udržel dostatek vody v ramenech řeky, který usnadnil stavbu pyramid.

V letech 2700 až 2200 před naším letopočtem, kdy byly tři pyramidy a sfinga postaveny, vedlo k nim Cheopsovo (Chufuovo) rameno, které umožnilo stavbu.

„Bez říčního ramene Nilu by na místě nebylo možné postavit pyramidy,“ cituje web stanice CNN spoluautorku studie Hadeer Sheishaovou z Evropského střediska pro výzkum a vzdělávání enviromentálních geověd.

Starověký trajekt se žulou

Do pozdního egyptského období, v letech 525 až 332 před naším letopočtem, hladina vody v rameni během suché fáze významně klesla – toto zjištění je v souladu se studiemi kyslíku v zubech a kostech mumií z období, které odráží nízkou hladinu vody. A v době, kdy Alexandr Veliký v roce 332 před Kristem dobyl Egypt, bylo Chufuovo rameno jen malým kanálem.

Říční napojení Gízy ovšem neznamená, že Egypťané museli k pyramidám dopravit všechny bloky po vodě. Trojice pyramid byla postavena ve vápencové oblasti a vápenec tvoří hlavní stavební bloky.

profimedia-0093548120 wu Nil a pyramidy v době faraonů. | zdroj: Profimedia

Avšak podstatné množství materiálu, zhruba 8000 tun žulových bloků, ze kterých jsou postaveny vnitřní prostory, muselo být přepraveno na větší vzdálenost – po Nilu.

„Od třetí do páté dynastie bylo Chufuovo rameno dostatečně dlouhé i hluboké a nabízelo prostředí příznivé pro stavbu pyramidy, pomáhalo stavitelům přepravovat kámen a další materiál loděmi," píše se v závěru studie.

Zdroje:

Nejnovější články