Nové dopravní statistiky mají zlepšit prevenci dopravních nehod

2. 2. 2022 – 16:33 | Komerční sdělení | Redakce Nedd.cz

Nové dopravní statistiky mají zlepšit prevenci dopravních nehod
Ilustrační foto | zdroj: Foto: Profimedia

Statistika může zachraňovat životy.

Vznik nové generace statistik dopravních nehod přinese unikátní a přesnější informace o rizikovosti s nimi spojených faktorů. Je všeobecně známo, že s alkoholem v krvi řidiče roste riziko autonehody desetinásobně i více. Nové statistiky za použití aktuálních vědeckých poznatků zpřesní tuto rizikovost, a to jak v případě alkoholu, tak v případě dalších faktorů, jako je objem motoru vozidla, typ vozidla nebo věk řidiče. Výzkumný projekt vedený Anglo-americkou vysokou školou v Praze (AAU) bude schopen prostřednictvím specializovaného softwaru tyto údaje potvrdit, zpřesnit nebo korigovat.

Projekt nové generace statistiky dopravních nehod reaguje na naléhavou potřebu zkvalitnit informace o nehodovosti. Česká republika patří mezi země s nadprůměrným počtem smrtelných dopravních nehod v rámci Evropské unie. Podle statistik policie v posledních pěti letech zemřelo na českých silnicích 500 až 600 lidí ročně a kolem 2500 ročně bylo těžce zraněno. Projekt vzniká na podnět Ředitelství služby dopravní policie (ŘSDP) a získal podporu Technologické agentury ČR. Jako další účastník s AAU na projektu spolupracuje Právnická fakulta Univerzity Karlovy. Práce započaly letos v lednu a výsledky mají ŘSDP sloužit od konce příštího roku.

Na rozvoj výzkumu na AAU se od svého jmenování rektorem vloni zaměřuje i profesor Jaroslav Miller. „Akademické instituce definuje věda, i proto v našem rozpočtu počítáme s financováním a spolufinancováním slibných a kvalitních vědeckých projektů, jako je například vývoj nové generace statistik příčin dopravních nehod,“ řekl profesor Jaroslav Miller a dodal: „Očekávám od něj pomoc s řešením jednoho z dlouhodobých vážných problémů české společnosti, a to nezodpovědného chování a bezohlednosti na silnicích.“

Nová generace statistik pomůže lépe identifikovat klíčové rizikové faktory vedoucí ke vzniku nehod.V praxi to znamená, že díky novým statistikám budeme umět například přesněji definovat, jaké riziko nehody existuje, když má řidič určité množství alkoholu v krvi. Statistický výpočet přehledu dopravních nehod, jejich aktualizaci a integraci do stávajících pravidelných reportů dopravní nehodovosti umožní software, který vypočítá aktualizované statistiky automaticky.

Projekt vzniká na žádost dopravní policie, odpovídá na její konkrétní potřeby a bude vyvíjen v úzké spolupráci s pracovníky Oddělení statistiky ŘSDP. Výsledkem bude lepší využití dat o nehodách, které pravidelně využívá dopravní policie i další relevantní instituce (MD ČR a BESIP). Výstupy projektu umožní kvalitnější rozhodování o alokaci policejních zdrojů, jako je policejní dohled nebo jiné preventivní aktivity.

Efektivnější policejní dohled a lépe cílené preventivní aktivity mají empiricky prokázaný pozitivní dopad na zvýšení bezpečnosti silničního provozu (tj. snížení počtu a závažnosti nehod).

Zdroje:
Tisková zpráva, Angloamerican University

Nejnovější články