Objevena dosud nejvzdálenější hvězda. Narodila se na úsvitu vesmíru

31. 3. 2022 – 17:17 | Vesmír | Pavel Jégl | Diskuze:

Objevena dosud nejvzdálenější hvězda. Narodila se na úsvitu vesmíru
Earendel, hvězda vzdálená 28 miliard světelných let. | zdroj: Profimedia

Astronomové nahlédli do dálav vesmíru. Spatřili tam hvězdu zářící krátce po velkém třesku.

Legendární Hubbleův teleskop vyfotografoval zatím nejvzdálenější hvězdu. Dělí ji od nás neuvěřitelných 28 miliard světelných let.

Objevitelé ji pojmenovali Earendel podle fiktivní postavy z Tolkienova románu Silmarillion. 

Světlo hvězdy vzniklo „pouhých“ 900 milionů let po velkém třesku, který je pokládán za počátek vesmíru a který nastal před 13,8 miliardy let.

Hvězda Earendel je vzdálena 28 miliard světelných let. Jak může být tato hodnota větší než stáří vesmíru, tedy 13,8 miliardy let? Jednoduše proto, že vesmír se rozpíná a to, co vyzařovalo světlo před 12,9 miliardami let, se pořád vzdaluje.

Přiblížila ji gravitační čočka

Earendel je podle popisu ve studii publikované v časopisu Nature kalná a potemnělá. Teleskop ji zachytil díky gravitační čočce.

Tento úkaz vzniká, když mezi pozorovatelem (Hubbleovým teleskopem na oběžné dráze Země) a zdrojem záření (hvězdou Earendel) se nachází objekt se silným gravitačním polem (v tomto případě kupa galaxií WHL0137-08).

NASA/ESA_960x0 Detailní záběr na oblast, kde nastala gravitační čočka, díky které Hubble zaznamenal hvězdu Earendel. (Mirrored star cluster = zrcadlená hvězdokupa, Magnification line = linie zvětšení). | zdroj: NASA/ESA/Brian Welch

Objekt pak svou gravitací zakřiví paprsky vycházející ze zdroje jako čočka v dalekohledu. Díky tomu do popředí vyvstane vzdálený objekt ve vesmíru, jehož světlo gravitace zvětšuje.

Astronomové pod vedením Briana Welche z Univerzity Johnse Hopkinse v americkém Baltimoru zamířili Hubbleův teleskop na kupu galaxií WHL0137-08 a devět hodin sbírali světlo. Na snímcích se přitom objevilo zvětšené světlo Earendelu.

Vzdálenost dalekých hvězd se určuje na základě závislosti mezi zářivým výkonem hvězdy (svítivostí) a její povrchovou teplotou. Tuto závislost určuje Hertzsprung-Russelův diagram.

Světlo staré miliardy let

Tato hvězda září milionkrát víc než Slunce a je 50 až 500krát hmotnější. Světlo, které teleskop zachytil, vyzářila Earendel v době, kdy bylo vesmíru pouhých 900 milionů let.

profimedia-0674049237 star Detailní záběr oblasti, kde gravitace kupy galaxií v popředí tisíckrát zvětšuje vzdálenou hvězdu v pozadí – Earendel. | zdroj: Profimedia

Dnes se Earendel nachází 28 miliard světelných let daleko. (Světelný rok je vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu za jeden juliánský rok, tedy 365,25 dne. Odpovídá zhruba 10 bilionům kilometrů.)

Dosud nejvzdálenější objevenou hvězdou byl Icarus. Také ji nalezli astronomové pomocí Hubbleova teleskopu, a to v roce 2018. Pozorované světlo pocházelo z doby čtyři miliardy let po vzniku vesmíru a bylo 9,4 miliardy světelných let od nás.

Nejvzdálenějším objeveným objektem ve vesmíru zůstává galaxie GN-z11, která se nachází zhruba 34 miliardy světelných let daleko. Za jejím objevem před pěti lety byl opět Hubble.

profimedia-0129126798 hubble Počítačová ilustrace Hubbleova teleskopu na oběžné dráze Země. | zdroj: Profimedia

Zdroje:

Nejnovější články