Objevena možná kolébka Stonehenge

VIDEO MAGAZÍN - Člověk autor: Radek Chlup

Archeologové objevili nejstarší město na území dnešní Británie. Jeho někdejší obyvatelé vybudovali soustavu menhirů a kamenných kruhů – Stonehenge.

Stonehenge za úsvitu

Stonehenge za úsvitu, zdroj: Profimedia.cz

Stonehenge je nejznámější megalitickou památkou na světě. Leží třináct kilometrů od města Salisbury v anglickém hrabství Wiltshire.

Nachází se v centru rozsáhlého komplexu stavebních památek z neolitu a doby bronzové. K vidění tam jsou i stovky pohřebních mohyl.

Stonehenge se skládá z kruhového valu s příkopem, který byl postaven v roce 3 100 před naším letopočtem. Kruh z obrovských kamenů v jeho středu byl postaven kolem roku 2 500 před naším letopočtem. Lidské pozůstatky pocházejí přibližně z let 3 000 až 2 500 před naším letopočtem.

Chrám Slunce či pohřebiště?

Stonehenge je opředen mnoha záhadami. Za jakým účelem byl postaven? Podle některých teorií šlo o chrám zasvěcený Slunci, kde lidé slavili Slunovrat. Stonehenge mohl být také zasvěcen mrtvým. Lidé z okolí a poutníci z dálek sem možná přicházeli pořádat velkolepé pohřební hostiny.

Mohl být i jakousi astronomickou observatoří. Kameny jsou totiž až neuvěřitelně pečlivě vystavěny tak, aby prstence komplexu odpovídaly průměrným vzdálenostem mezi planetami sluneční soustavy.

Pokud se prý některého z kamenů dotknete, obdaří vás obrovskou duchovní silou. Kameny mají totiž být napuštěny energií, kterou na vás přenesou.

Britským archeologům se nedávno podařilo rozluštit alespoň část záhady – totiž odkud přesně balvany Stonehenge pocházejí.

Výsledky chemické studie vzorků archeology zavedly až do západního Walesu k pohoří Preseli Hills. Povedlo se jim dokonce identifikovat dva lomy, v nichž byly před více než pěti tisíci lety kameny těženy.

V lomech byly nalezeny důkazy o existenci pravěkých nástrojů pro kopání kamenů, kamenné klíny a stopy po kopání, které pocházely přibližně z roku tři tisíce před naším letopočtem, což odpovídá i vzniku Stonehenge.

stonehengegooglemaps zdroj: Google Maps

Jsou to místa, která jsou od Stonehenge vzdálená více než 200 kilometrů, samotná přeprava tak musela být extrémně náročná. Díky důkazům o lidské činnosti bylo dokázáno, že přesun kamenů nebyl zapříčiněn přírodními silami.

Dokonce je možné, že původně stál kamenný útvar právě ve Walesu, ale poté byl přesunut do Wiltshire migrujícími obyvateli. V neolitické Evropě si stavitelé brali kameny z dolů vzdálených maximálně 15 kilometrů od stavby, proč byl ale útvar, jehož známe jako Stonehenge, výjimkou?

Teorií o tom, jak pravěcí lidé dokázali dostat obrovské a těžké kameny k místu stavby, je víc. Podle některých byly přepraveny po vodě. Kameny mohly být převáženy na člunech a katamaránech po řece Taf a pak podél břehů Anglie proti proudu řeky Avony.

Lidé také mohli kameny táhnout na saních. Některé výzkumy zmiňují systém klád a pák. Kladky byly využity ke vztyčení kamenů.

Nejstarší město v Británii

Donedávna si odborníci mysleli, že 1,5 kilometrů od Stonehenge ležící Blick Mead byla jen bezvýznamná římská osada.

Nyní se vyšlo najevo, že to je sídlo z období neolitu. Výkopy vedl profesor David Jacques z Buckinghamské univerzity, který je přesvědčen, že nalezl nejstarší britské město a že právě tamní obyvatelé, kteří v něm žili před deseti tisíci lety, vystavěli Stonehenge.

Archeologové tam do roku 2006 našli jen 30 nálezů různých předmětů, nyní jich mají více než 70 tisíc! Jsou to převážně kamenné nástroje, některé z doby před 10 000 lety. Znamená to, že sídlo bylo obydlené už dávno a po velmi dlouhou dobu.

"Byla to oblast, do které lidé opětovně přicházeli a myslíme si, že šlo o nějaké trvalé osídlení. Musíme tak revidovat naše představy o tom, jak se lovci-sběrači pohybovali v rozptýlených komunitách," upozorňuje Jacques.

Nový objev tak dělá Stonehenge ještě zajímavější. Dává mu ještě delší historii - až k mezolitu.

Zdroj: IFLScience.

 

Tagy: lidé archeologie Stonehenge věda a poznání