Objevena možná kolébka Stonehenge

19. 11. 2019 – 17:58 | Člověk | Radek Chlup | Diskuze:

Objevena možná kolébka Stonehenge
Stonehenge za úsvitu | zdroj: Profimedia

Archeologové objevili nejstarší město na území dnešní Británie. Jeho někdejší obyvatelé vybudovali soustavu menhirů a kamenných kruhů – Stonehenge.

Stonehenge je nejznámější megalitickou památkou na světě. Leží třináct kilometrů od města Salisbury v anglickém hrabství Wiltshire.

Nachází se v centru rozsáhlého komplexu stavebních památek z neolitu a doby bronzové. K vidění tam jsou i stovky pohřebních mohyl.

Stonehenge se skládá z kruhového valu s příkopem, který byl postaven v roce 3 100 před naším letopočtem. Kruh z obrovských kamenů v jeho středu byl postaven kolem roku 2 500 před naším letopočtem. Lidské pozůstatky pocházejí přibližně z let 3 000 až 2 500 před naším letopočtem.

Chrám Slunce či pohřebiště?

Stonehenge je opředen mnoha záhadami. Za jakým účelem byl postaven? Podle některých teorií šlo o chrám zasvěcený Slunci, kde lidé slavili Slunovrat. Stonehenge mohl být také zasvěcen mrtvým. Lidé z okolí a poutníci z dálek sem možná přicházeli pořádat velkolepé pohřební hostiny.

zdroj: YouTube

Mohl být i jakousi astronomickou observatoří. Kameny jsou totiž až neuvěřitelně pečlivě vystavěny tak, aby prstence komplexu odpovídaly průměrným vzdálenostem mezi planetami sluneční soustavy.

Pokud se prý některého z kamenů dotknete, obdaří vás obrovskou duchovní silou. Kameny mají totiž být napuštěny energií, kterou na vás přenesou.

Britským archeologům se nedávno podařilo rozluštit alespoň část záhady – totiž odkud přesně balvany Stonehenge pocházejí.

Výsledky chemické studie vzorků archeology zavedly až do západního Walesu k pohoří Preseli Hills. Povedlo se jim dokonce identifikovat dva lomy, v nichž byly před více než pěti tisíci lety kameny těženy.

V lomech byly nalezeny důkazy o existenci pravěkých nástrojů pro kopání kamenů, kamenné klíny a stopy po kopání, které pocházely přibližně z roku tři tisíce před naším letopočtem, což odpovídá i vzniku Stonehenge.

stonehengegooglemaps zdroj: Google Maps

Jsou to místa, která jsou od Stonehenge vzdálená více než 200 kilometrů, samotná přeprava tak musela být extrémně náročná. Díky důkazům o lidské činnosti bylo dokázáno, že přesun kamenů nebyl zapříčiněn přírodními silami.

Dokonce je možné, že původně stál kamenný útvar právě ve Walesu, ale poté byl přesunut do Wiltshire migrujícími obyvateli. V neolitické Evropě si stavitelé brali kameny z dolů vzdálených maximálně 15 kilometrů od stavby, proč byl ale útvar, jehož známe jako Stonehenge, výjimkou?

Teorií o tom, jak pravěcí lidé dokázali dostat obrovské a těžké kameny k místu stavby, je víc. Podle některých byly přepraveny po vodě. Kameny mohly být převáženy na člunech a katamaránech po řece Taf a pak podél břehů Anglie proti proudu řeky Avony.

Lidé také mohli kameny táhnout na saních. Některé výzkumy zmiňují systém klád a pák. Kladky byly využity ke vztyčení kamenů.

Nejstarší město v Británii

Donedávna si odborníci mysleli, že 1,5 kilometrů od Stonehenge ležící Blick Mead byla jen bezvýznamná římská osada.

Nyní se vyšlo najevo, že to je sídlo z období neolitu. Výkopy vedl profesor David Jacques z Buckinghamské univerzity, který je přesvědčen, že nalezl nejstarší britské město a že právě tamní obyvatelé, kteří v něm žili před deseti tisíci lety, vystavěli Stonehenge.

zdroj: YouTube

Archeologové tam do roku 2006 našli jen 30 nálezů různých předmětů, nyní jich mají více než 70 tisíc! Jsou to převážně kamenné nástroje, některé z doby před 10 000 lety. Znamená to, že sídlo bylo obydlené už dávno a po velmi dlouhou dobu.

"Byla to oblast, do které lidé opětovně přicházeli a myslíme si, že šlo o nějaké trvalé osídlení. Musíme tak revidovat naše představy o tom, jak se lovci-sběrači pohybovali v rozptýlených komunitách," upozorňuje Jacques.

Nový objev tak dělá Stonehenge ještě zajímavější. Dává mu ještě delší historii - až k mezolitu.

Zdroj: IFLScience.

 

Nejnovější články