Odhalena černá díra, dosud nejbližší Zemi

7. 5. 2020 – 17:58 | Vesmír | Ladislav Loukota | Diskuze:

Odhalena černá díra, dosud nejbližší Zemi
Dvě hvězdy pohybující se v gravitačním poli nově objevené černé díry s vyznačenou trajektorií | zdroj: Profimedia

Nevidíme ji, ale bezpečně víme, že tam je – černá díra, hmotné a tajemné "něco". Od Země je přitom vzdálena "jen" 1000 světelných let.

Astronomové z Evropské jižní observatoře objevili černou díru nacházející se blízko našemu koutu vesmíru. Je nejbližší z dosud odhalených černých děr. Od Země je vzdálena "pouhých" 1000 světelných let.

Černou díru doprovázejí dvě hvězdy, které jsou z jižní polokoule Země viditelné pouhým okem, píšou objevitelé v žurnálu Astronomy & Astrophysics.

Český astronom Petr Hadrava, který se na objevu podílel, řekl: "Když nám došlo, že je to první systém s černou dírou, který lze spatřit pouhým okem, naprosto nás to zaskočilo,"

Jak vidět neviditelné

Leckoho patrně napadne, jak je možné spatřit černou díru. Je to jednoduše proto, že objekty, které do černých děr vlivem jejich gravitace padají, kolem sebe trousí žhavé plyny. A ty vidíme jako záření.

Pokud bychom to přirovnali ke Slunci, černá díra by na místě slunečního kotouče sice nezářila jasným světlem, ale její existenci by bylo možné pozorovat působením objektů na okolí. Zemi a další planety obíhající černou díru byste viděli stejně jako Zemi a planety obíhající Slunce – a totéž platí i pro hvězdy obíhající černé díry.

zdroj: YouTube

Právě okolní objekty tak dovolují odhalit "neviditelný" objekt v jejich blízkosti. A občas není ani třeba černou díru přímo hledat.

Tým astronomů pod vedením Thomase Rivinia z Evropské jižní observatoře tak nedávno pozoroval systém dvou hvězd známý jako HR 6819. Výzkumníci pracovali na pozorování pro studii zkoumající běžné dvojhvězdy.

Při tom, ale vyšlo najevo, že obě viditelné hvězdy se pohybují způsobem, který lze vysvětlit jenom přítomností třetího neviditelného tělesa. Existuje jediné vysvětlení jevu – černá díra o hmotnosti zhruba čtyř Sluncí.

Díra, která vás "nespolkne"

Se vzdáleností zhruba 1000 světelných let je černá díra ze systému HR 6819 nejbližší známou Zemi. Pro lepší představu: Jeden světelný rok je vzdálenost, kterou urazí světlo za rok, což je téměř deset bilionů kilometrů. 

Nemusíte se ale znepokojovat. Černé díry mají gravitační pole, obvykle pohlcují hmotné objekty i světlo, jenže objevená černá díra je vskutku černá. Důvod je zřejmý: Nepohlcuje žádnou hmotu, na své okolí působí pouze gravitací. Je to vidět na zmíněných dvou hvězdách, které kolem ní obíhají.

Může existovat víc takových soustav, kde je černá díra běžnou součástí "života". Pozorování HR 6819 tak může poskytnout metodiku, jak odhalit další podobné systémy, které by mohly být ještě blíže Zemi.

Zdroje:
Astronomy & Astrophysics

Nejnovější články